Kvalitet & Förnyelse

9
jun

Svensk mästare ger träningstips

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg.

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg.

Han började som idrottslärare. 2009 blev han svensk mästare i ledarskap, eller Årets chef som titeln heter i den här grenen. Idag tränar Palle Lundberg andra, samtidigt som han håller sig själv i form både fysiskt och som chef. Idag från positionen som stadsdirektör i Helsingborg.
– Jag är en träningsprodukt med höga ambitioner att ständigt utvecklas som ledare, säger han.

Första chefsjobbet var som barn- och utbildningschef i Orsa kommun. Han var fylld av ambitioner och vilja att prestera och genomförde stora organisationsförändringar. Men i hastigheten glömde han det viktigaste, att få medarbetarna att förstå och vilja vara med på förändringarna.

– Uppgiften för mig som chef är att ge medarbetarna förutsättningar att lyckas med sina uppgifter, säger Palle Lundberg, idag med mer än 20 års chefserfarenheter och med både framgångar och misstag i bagaget.

För att kunna träna rätt och leda rätt måste man förstå sitt uppdrag och veta vad som är målet. Utifrån det får man sedan identifiera sin roll och det beteende rollen kräver. Det är resultatet som räknas. Därför gäller det att träna sig på att göra det bra.

– Ytterst kokar det ner till att träna smart beteende, men för att kunna göra det effektivt måste man veta vad man vill åstadkomma, säger .

Chefsböcker är det gott om, men allt kan man inte läsa sig till. Det viktiga är att träna och ständigt sträva efter att bli bättre. Palle Lundberg har för övrigt bidragit till chefsboksfloran. Hans bok heter Träna ledarskap och är skriven tillsammans med psykologen Sara Henrysson Ejdvall, som varit hans personliga tränare och som bistod honom i träningen av chefsgruppen i Botkyrka, där han jobbade tidigare. Där ger de konkreta träningstips, vilket Palle Lundberg och Sara Henrysson Ejdvall kommer att göra på ett av Kvalitetsmässans många seminarier.

Exempel på en chefsfärdighet som kan vara bra att träna är hur man ger och tar emot feedback. Att hantera olikhet är en annan förmåga som behöver tränas liksom hur man ska anpassa ledarskapet till gruppens utvecklingsfaser. Chefsutbildningarna i Botkyrka var rena träningslägren.

– Och det handlade inte om torrsim, betonar Palle Lundberg.

Nu kan Helsingborgs 450 chefer räkna med att ett träningsprogram väntar med nye stadsdirektören som ytterst ansvarig. Hur cheferna lyckas mäts i måluppfyllelse och i medarbetarundersökningarnas ledarindex. Den som hamnar lågt får specialträning för att komma på banan igen. I synnerhet om också verksamhetens resultat är svaga, vilket de ofta är om ledarskapet inte fungerar.

Det är för övrigt inte bara ledarskapet en chef behöver träna. Även kroppen måste hållas i form. Palle Lundberg springer fem mil i veckan.

– Det gäller att hålla sig i form, säger den före detta idrottsläraren.

 

LENA HÖRNGREN

 

0