Kvalitet & Förnyelse

9
jun

Tre gör upp om Sveriges IT-kommun 2011

Ale, Stockholm och Upplands Väsby är kommunerna som har chansen att få utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2011. Tre kommuner med olika förutsättningar, som förenas i en gemensam syn på IT:s betydelse för effektivitet och verksamhetsutveckling. Här följer korta presentationer av de tre nominerade.

 

Ale

I Ale är de yngsta eleverna, i år 1-3, utrustade med en dator. Det är en av de saker som IT-chefen Christina Larsson är särskilt stolt över i kommunens IT-arbete.

– Det är då datoriseringen har som störst effekt, särskilt på läs- och skrivinlärningen, säger hon.

Skolan använder också IT för att förenkla administrationen så att pedagogerna kan ägna mer tid åt undervisningen. Utvecklingsarbetet sker alltid i nära samarbete mellan IT och verksamheterna.

– IT-avdelningen driver inte verksamheten, verksamheten drivs med stöd av IT, beskriver Christina Larsson Ales arbetssätt.

System för synpunktshantering och för medborgardialog är exempel på hur IT används för att kommunicera med medborgarna. I nästa steg kommer det att handla mycket om vård och omsorg.

– Vi inleder i dagarna upphandling av ett nytt system som stöder den nationella E-hälsostrategin, säger Christina Larsson.

 

Stockholm

Att vara störst och att vara huvudstad förpliktar, också i IT-sammanhang menar Stockholms stads IT-direktör/CIO Anette Holm

– Storleken innebär att vi ställs inför större utmaningar eftersom våra satsningar får stort genomslag för anställda och invånare, säger hon.

Helhetstänkandet kring IT ser hon som den stora styrkan i Stockholms arbete med IT-frågorna. Det handlar om bland annat fiberutbyggnad, helautomatiska e-tjänster, e-Arkiv, gröna IT-lösningar.

– Vi har teknikmogna invånare som ställer stora krav på tillgänglighet och service. Vår ambition är att förenkla vardagen för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi förenklar den interna hanteringen, säger Anette Holm.

Idag har Stockholm ett 50-tal e-tjänster, till exempel Förskoleportalen, som är kopplad till Försäkringskassan för att förenkla sjukanmälningar, felanmälan för gator samt att det finns möjlighet att följa pågående planärenden digitalt.

– Nästa steg blir att fortsätta utveckla mobila lösningar, bygga ut trådlöst, publicera öppen data och jobba med smarta samarbetslösningar, säger Anette Holm.

 

Upplands Väsby

IT i skolan, ledningssystemet och E-tjänsterna är det utvecklingsstrateg Per-Ola Lindahl, ser som Upplands Väsbys styrkor.

– IT har blivit ett verktyg för lärarna att utveckla pedagogik och för kollegialt samarbete, vilket skapat en öppenhet och medvetenhet kring det pedagogiska arbetet och gett en bättre arbetssituation, säger han.

Att det finns en röd tråd från kommunfullmäktiges övergripande mål ända ned till verksamheten närmast medborgarna är inte alltid så lätt att åstadkomma och än mindre att synliggöra. Upplands Väsbys ledningsverktyg visar att det finns en tydlig koppling mellan målen och handlingsplanerna på verksamhetsnivå.

En annan viktig del i IT-arbetet är att utveckla enkla och användarvänliga E-tjänster.

– Transparens är ett nyckelord för oss eftersom det bidrar till både kvalitet och effektivitet, säger Per-Ola Lindahl.

Tidigare vinnare av utmärkelsen Sveriges IT-kommun är Kalix 2001, Nacka 2003, Malmö 2005, Umeå 2007 och Falkenberg 2009. Vem som blir årets vinnare offentliggörs på Kvalitetsmässan invigningsgala den 15 november. Prisutdelare är IT-minister Anna- Karin Hatt.

 

LENA HÖRNGREN

 

 

0