Kvalitet & Förnyelse

29
aug

Renata Chlumska mot nya höjder

Renata Chlumska, äventyrare och bergsbestigare.

Renata Chlumska, äventyrare och bergsbestigare.


Renata Chlumska var den första svenska kvinnan som besteg Mount Everest. Nu siktar hon än högre. Om allt går enligt planerna blir hon den första svenskan i rymden.

– Det ultimata äventyret, säger den professionella äventyraren om denna möjlighet att uppleva tyngdlöshet och se jorden ur ett nytt perspektiv.

Rymdäventyret organiseras av Virgin Galactic, ett brittiskt företag med affärsidé att sälja turistresor i rymden. Egentligen skulle Renata Chlumska bara kunna gå ombord och hänga med. Men det är inte hennes sätt att göra saker på. Hon förbereder sig och ser längre än de 3-4 minuter i rymden som den första resan varar.

– Jag hoppas kunna bestiga månens högsta berg om 15-20 år, säger hon.

I sanning en utmaning. Men Renata Chlumska har antagit utmaningar och lyckats genomföra till synes omöjliga projekt förr. Hon var tidigt intresserad av friluftsliv, resor och sport. 1995 gick hon en klätterkurs och upptäckte att detta var en aktivitet som passade henne. Här kunde hon kombinera fysiska och mentala utmaningar med gemenskap och friluftsliv.

Hon träffade Göran Kropp och var 1996 baslägerchef vid hans Mount Everestexpedition. Tre år senare stod hon själv på toppen av världens högsta berg. 2002 ställdes hon inför en utmaning av helt annat slag när Göran Kropp förolyckades. Hon bestämde sig då för att ensam genomföra den USA-expedition de gemensamt planerat. Under 439 dagar rundade hon USA:s kust, med hjälp av kajak och cykel.

Idag bor Renata Chlumska i Jönköping med sambo, två barn och ett tredje på väg. Att bli förälder brukar beskrivas som en av livets stora utmaningar. Det har fått henne att fundera mer över vilka risker hon utsätter sig för och över hur hon använder sin tid. Höghöjdsexpeditioner, som innebär att man är borta månader i sträck, är just nu inte aktuella. Däremot passar det välplanerade rymdäventyret bra in i bilden.

– Det säkraste jag gjort, säger hon.

Renata Chlumskas erfarenheter har gjort henne till en efterfrågad föreläsare. På Kvalitetsmässan talar hon under rubriken ”Anta utmaningen”, vilket sammanfattar hennes livsinställning. Handlar det om att bestiga berg eller utföra idrottsprestationer är utmaningen ¬– och belöningen – påtaglig. Men samma inställning kan användas för vardagens utmaningar.

– Genom att tänja på gränser skaffar man sig lärdomar som gör att man växer. Inte minst när man möter motstånd, konstaterar hon.

Renata Chlumska kämpade till exempel länge mot en stark rädsla för att stå på scen och prata inför folk, vilket ingen som hör henne idag kan tro.

– Det gäller för mig att kontrollera känslan, inte låta känslan kontrollera mig, säger hon om den typen av utmaningar.

Renata Chlumska kommer, om tidsplanen håller, att innan hon fyller 40 att ha tagit sig runt USA:s kust för egen maskin, ha bestigit Mount Everest, ha fött tre barn, startat eget företag i turismbranschen och alltså också genomfört en rymdfärd. Vad finns det då för utmaningar kvar för henne?

– Förutom att så småningom göra fler rymdfärder, så är det också en utmaning att se och ta tillvara guldkornen i vardagen, säger hon.

LENA HÖRNGREN

0