Kvalitet & Förnyelse

29
aug

Utmärkt chef ger sina bästa tips

Carin Götblad, Stockholms länspolismästare.

Carin Götblad, Stockholms länspolismästare.

Få chefer har fått så många utmärkelser som Stockholms länspolismästare Carin Götblad. Årets Chef 2007, Årets Ledare 2008, Årets Yrkeskvinna 2008 för att nämna de riktigt tunga titlarna. Lägg därtill några mer udda utmärkelser som Årets Hetero 2006, Årets Mappie 2010 och Guldråttan 2011. Det sistnämnda för hennes och djurpoliserna insatser för djurens rätt.

Vad ser hon då själv som styrkorna i detta prisade ledarskap?

– Jag har många brister, en del av dem är jag medveten om, svarar hon via mejl innan hon ger sig iväg på en längre tjänsteresa utomlands.

Ett svar som tyder på att hon inte tar sig själv på så stort allvar samtidigt som hon uppenbarligen tar sin uppgift och sitt ledarskap på största allvar. Framför allt återkommer hon ofta till betydelsen av ett värdebaserat ledarskap.

– Människor ställer allt större krav på vilka värderingar deras chefer drivs av. De värderingar och attityder som en organisation står för måste börja på högsta nivån för att få genomslag. Det giriga och ansvarslösa ledarskap som blev tydligt under den så kallade finanskrisen var nog ett uppvaknande för många, säger hon.

Polisen är en regelstyrd och hierarkisk organisation, som på sina håll är präglad av en machokultur. Att då ha en kvinna som chef över det största polisdistriktet med 7 000 anställda är i sig en signal. Carin Götblad har dessutom jobbat hårt för att få fram fler kvinnliga chefer och att få in män på traditionellt kvinnliga poster. Det är knappast någon slump att chefssekreteraren på länspolismästarens kansli är en man.

– På de flesta arbetsplatser är vi alldeles för lika varandra och perspektiven blir för ensidiga. När män och kvinnor byter plats med varandra, då händer det saker, motiverar hon det arbetet.

Höga chefer får ofta kritik från fotfolket för att de saknar verklighetsförankring. Den kritiken behöver Carin Götblad inte befara. En gång i månaden tar hon på sig uniformen och jobbar ett kvällspass på Stockholms gator.

– Det får mig att hålla humöret uppe för jag ser så mycket gott arbete, motiverar hon denna prioritering av sin tid.

På Kvalitetsmässan kommer Carin Götblad att tala under rubriken Det moderna ledarskapet. Där kommer det att handla om värdebaserat ledarskap och om behovet för chefer att stå upp för mångfald och medmänsklighet. Hon kommer också att beröra en del av chefskapet som många tycker är jobbig: att hantera medier. Carin Götblad har både positiv och negativ erfarenhet av medier. Hon har inte bara fått publicitet i samband med olika utmärkelser, hon har också utsatts för granskning och sådant som hon själv upplevt som mediedrev. Ombedd att komma med sitt bästa tips för mediehantering kommer ett svar präglat av hennes attityd att inte ta sig själv på så stort allvar:

– Tänk på att man slår in fisk i gårdagens tidning – ingen minns vad du sa mer än du själv, är hennes råd.

LENA HÖRNGREN

0