Kvalitet & Förnyelse

30
aug

Nytt råd ska göra staten effektivare

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson

Hur kan effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet höjas? Den frågan ska det nationella råd som förvaltningsminister Stefan Attefall (KD) nyligen tillsatt komma med förslag om.

– Min målsättning med rådet är att förenkla medborgares och företagares vardag och att se till att våra skattemedel används på ett mer effektivt och bra sätt i framtiden, till exempel genom att onödig byråkrati försvinner, motiverar han rådets tillkomst.

Direktiven för det Nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet, som det formellt heter, är omfattande. Här beskrivs mycket av det som på senare år utpekats som brister och utvecklingsmöjligheter när det gäller styrning, kontroll och samverkan. Rådets uppdrag blir att komma med förslag till förbättringar. Medborgarperspektivet betonas starkt, liksom att förändringarna ska ske inom ramen för befintliga resurser.

Ordförande i rådet blir Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson. Övriga ledamöter är Försvarets Materielverks generaldirektör Birgitta Böhlin, Praktikertjänsts VD Carola Lemne, kammarrättspresident Thomas Rolén, som tidigare var generaldirektör för Domstolsverket samt SKL:s VD Håkan Sörman.

I ett råd som i första hand är inriktat på den statliga förvaltningen kan Håkan Sörman förefalla som ett oväntat namn, men många av de frågor rådet ska hantera gäller hela den offentliga sektorn. Håkan Sörman tror också att kommunsektorn har en del att lära den statliga förvaltningen.

– Inte minst om den förändringskraft som ligger i öppna jämförelser, som ju skulle kunna tillämpas mellan myndigheternas regionala organ, säger han.

Kommunala företrädare kritiserar ofta statliga stuprör, som innebär att den ena myndigheten inte vet vad den andra gör. Det menar Håkan Sörman är en fråga för rådet att greppa.

– En annan är finansieringssystemet, säger han och tar som exempel frågan om hur man ska hantera lägen där kostnaderna hamnar på ett ställe och vinsterna någon annanstans.

De statliga tjänstemännens fackordförande Annette Carnhede på ST, är positiv till det nya rådet. Inte minst för att det ger facket en ny kanal där man kan lyfta fram goda exempel och utvecklingsmöjligheter.

– Jag är övertygad om att det leder till att man upptäcker hur mycket innovation som redan sker, säger Annette Carnhede.

Hennes oro gäller inte brist på innovationer utan kortsiktigheten. Den politiska nivån kommer med nya uppdrag i allt snabbare takt. Statsförvaltningen har enligt hennes uppfattning gått från att vara en slimmad organisation till att bli rätt anorektisk, vilket inte är hälsosamt. Inte minst innebär det en risk att man inte orkar eller vågar tänka nytt.

– Ofta stoppas innovativa idéer som tas fram lokalt eftersom de trängs ut av nya direktiv från politisk nivå, säger Annette Carnhede.

Från att inledningsvis ha varit skeptisk till att det verkligen skulle behövas ett nationellt råd välkomnar hon nu regeringens initiativ.

– Jag ser det som en tydlig signal att nytänkande är tillåtet och efterfrågat, säger hon.

LENA HÖRNGREN

0