Kvalitet & Förnyelse

29
sep

Deadline närmar sig för regionfrågan

Mats Sjöstrand

Mats Sjöstrand.

Runt om i landet arbetas det nu intensivt för att skapa nya regioner. Det är ett svårt pussel där bitarna ändrar form och där många avvaktar med att lägga sin bit. Dock vet alla att tiden är begränsad. Senast i januari 2012 måste de som vill bilda regioner komma in med en ansökan. Annars görs indelningen av regionutredaren Mats Sjöstrand utifrån statens behov.

Den statliga regionindelningen är hans huvuduppdrag, men han ska också bistå kommuner och landsting som vill bilda regioner. Mats Sjöstrand konstaterar att läget just nu är svårbedömt.

– Flera förlovningar har spruckit och det är svårt att säga om det blir några ansökningar, säger han.

Exempel på sådana brustna förhållanden är att Värmland och Västra Götaland bestämt sig för att samarbeta men att inte ansöka om att bilda region. Dalarna och Gävleborg har fått nej av Uppsala och är just nu avvaktande. Jönköping vill stå på egna ben, vilket omöjliggör en Smålandsregion.

– Men än är det bara september, mycket kan hända, säger Mats Sjöstrand.

BoPer Larsson, som är SKL:s projektledare för regionfrågan, tror att läget kommer att klarna under oktober. Men han är inte säker på att alla bitar kommer att vara på plats i januari.

– Det här är en fråga som tas på största allvar, samtidigt som det finns en frustration över avsaknaden av gemensamma kriterier att utgå från, säger han.

Regeringen har sagt att underifrånperspektivet ska gälla, vilket alla kan hålla med om. Men många saknar tydliga kriterier och en nationell samordning. Nu får kommuner och landsting ägna orimligt mycket tid och kraft på att få till en ny regionstruktur. Och ändå kanske man inte når ända fram och hinner fatta alla beslut. Men när det närmar sig deadline, tror BoPer Larsson, att många kommer att vara tillräckligt överens för att kunna ge Mats Sjöstrand besked om hur man vill formera sig.

– Regionfrågan är inte död och det vore en stor besvikelse om det inte blev någon lösning den här gången heller, säger BoPer Larsson.

Som statlig utredare vore det Mats Sjöstrand främmande att ha synpunkter på politikernas svårigheter att komma överens om regioner. Men han tycker inte att det är särskilt förvånande.

– Om man har olika uppfattningar om man ska ha regioner och vad man i så fall ska ha dem till är det inte så konstigt att det är svårt att enas, säger han.

Hur det än går med den kommunala regionbildningen kommer den statliga regionindelningen att förändras. Länsstyrelserna ska bli färre och de statliga myndigheterna får anpassa sin regionindelning efter det. Under 2011 har Mats Sjöstrand lovat att staten ska vara lyhörd och följsam till synpunkter från kommuner och landsting. Om de inte lyckas enas får vi leva med en ordning där den statliga indelningen och landstingen inte stämmer överens.

– Det vore ingen katastrof, men det blir lite mer krångligt, säger han.

På Kvalitetsmässan kommer Mats Sjöstrand och BoPer Larsson att diskutera regioner vid ett seminarium. Där medverkar även KD:s partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, som var ledamot i Ansvarskommittén, professor Magnus Henrekson från Institutet för Näringslivsforskning, Johan Assaarsson f d regiondirektör i Västra Götalandsregionen och statsvetaren Lennart Nilsson, som forskar om medborgarnas syn regioner.

 

LENA HÖRNGREN

0