Kvalitet & Förnyelse

29
sep

I Mindlab kläcks innovativa idéer

Christian Bason, chef för Mindlab.

Christian Bason, chef för Mindlab.

Svenskar som intresserar sig för innovationer i offentlig verksamhet vänder allt oftare blicken mot ett äggformat rum i centrala Köpenhamn. Rummet är idéverkstad på Mindlab, en departementsövergripande utvecklingsenhet inriktad på att hitta lösningar som utgår från brukarnas behov, inte förvaltningarnas.

– Brukarna är experter på sina egna liv, konstaterar Christian Bason, som är chef för Mindlab och författare till den nyutkomna boken Leading Public Sector Innovation.

Däremot är brukarna inte experter på hur man driver en skola, ett sjukhus eller en arbetsförmedling, det kräver professionella kunskaper. Men för att driva verksamhet på ett effektivt och bra sätt måste de professionella sätta sig in i människors liv och försöka förstå deras verklighet. Inte minst när det gäller hur de uppfattar de offentliga tjänsterna.

– Ett utifrån och in-perspektiv, är Christian Basons beskrivning av detta.

Ett sådant arbetssätt behöver inte bli dyrare. Tvärtom. Men det förutsätter att man tittar på sin verksamhet med nya ögon och tar konsekvenserna av det man ser. Ett exempel är kökschefen på ett danskt sjukhus som bjöd in en gourmetkock för att granska maten som serverades, men som patienterna inte åt. Maten var för fet och för tung, portionerna för stora, var kockens slutsats. Matsedeln gjordes om, svinnet halverades och matkostnaderna minskade med 30 procent. Men inte nog med det. Den verkligt stora besparingen var att patienterna vårdtider minskade.

En sådan framgång kan låta enkel och självklar beskriven så här i efterhand med facit i hand. Men alla som jobbat med förändringsarbete vet att det inte är lätt. För att lyckas krävs kunskaper, strategier och verktyg. Det är det Mindlab bidrar med genom medarbetarnas samlade kunskaper. I gruppen ingår inte bara traditionella samhälls- och beteendevetare utan också antropologer och etnologer. Den fysiska miljön, med den äggformade idéverkstaden som det mest spektakulära inslaget är också en viktig del.

– Vi erbjuder en plattform där man tryggt kan tänka nytt och prova nya idéer, säger Christian Bason.

Han beskriver Mindlab som en miljö för optimistiskt lärande. En miljö som ska ge inspiration. Målet är det som görs ska få spridningseffekter så att det slutligen leder till förändringar som gör skillnad för medborgarna.

I direktiven för Nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig sektor, som den svenska regeringen nyligen tillsatt, nämns Mindlab som inspirationskälla. Verksamheten där har bedrivits sedan 2002 och är väl etablerad. Christian Bason ser Mindlabs koppling till tre tunga departement och en styrelse med tunga namn som central.

– Det ger innovationsarbetet en legitimitet och stärker modet hos dem som jobbar med detta, säger han.

Med boken Leading Public Sector Innovation vänder sig Christian Bason till dem som jobbar praktiskt med förändringsarbete i offentlig sektor. Grundläggande för framgång är att man verkligen gör klart för alla att innovationer är viktiga. Man måste också ha en strategi för hur arbetet ska bedrivas, för kompetensutveckling och för hur man ska öka kunskaperna i organisationen. Allt klassiska ledningsuppgifter, men det är inte tillräckligt. Man måste också vara beredd att ta konsekvenserna av den kunskap man får fram.

– Om man till exempel kommer fram till att det man gör är destruktivt för dem man är till för måste man som ledare ta ansvar för att ändra arbetsprocessen, säger Christian Bason.

Kvalitet & Förnyelse har också frågat två svenska experter om deras tips till chefer som vill förbättra innovationsklimatet i sin arbetsgrupp.

Teo Hären:
Två tips: Nummer ett; var extremt bra på att uppmärksamma och berömma alla anställda när de kommer med idéer, ifrågasätter strukturer och genomför förbättringar. Nummer två: Ta kreativitet på allvar: utbilda dig i vetenskapen ”innovation”. Kreativitet och innovation är någonting man kan utveckla; precis som all annan kunskap.

Evelina Wahlqvist:
Ett ledarskap som ger utrymme åt den kreativitet som leder fram till innovationer skapar ett uppmuntrande och tolerant klimat. Det behöver vara lika tillåtet att “misslyckas” som att lyckas. Även misslyckanden kan leda till nya oväntade innovationer – oavsett leder de alltid till nya lärdomar. Ledarskapet behöver även våga se långsiktigt och bortom korta vinster. Inspiration, utmaningar och en tydlig idéhantering är också viktigt. Slutligen måste man komma ihåg att den kreativa processen behöver både kaos och struktur.

Christian Bason, Evelina Wahlqvist och Teo Härén har alla föreläsningar på temat innovation under Kvalitetsmässan.

LENA HÖRNGREN

0