Kvalitet & Förnyelse

29
sep

Uppdrag: skapa jobb

Luciano Astudillo, före detta S-riksdagsman.

Luciano Astudillo, före detta S-riksdagsman.

Malmö är en kluven stad. Å ena sidan finns här optimism och självförtroende, symboliserat av Turning Torso och allt som hänt i de delar av staden där det en gång byggdes båtar. Å andra sidan finns hög arbetslöshet och många barn som växer upp i fattigdom. Hösten 2010 fördystrades bilden ytterligare av att en man gick runt på gatorna och sköt mot människor med mörk hudfärg. Ur samtal om vad man skulle kunna göra åt detta föddes idén till Uppstart Malmö hos företagaren Dan Olofsson och den före detta S-riksdagsmannen Luciano Astudillo.

Uppstart Malmö är en stiftelse, som drivs av entreprenörer för entreprenörer med ett övergripande syfte: Att stötta företag som kan bidra till fler jobb.

– Vi har fått stark uppslutning kring vår idé om att motverka segregation genom att fler kommer i arbete, säger Luciano Astudillo, som idag är fritidspolitiker med ett brinnande engagemang att hitta nya vägar att lösa samhällsproblem.

Bakom stiftelsen, som är ett helt privat initiativ, står flera tunga och penningstarka skånska företagare förutom Dan Olofsson bland annat Rune Andersson, Percy Nilsson och Spiros Mylonopoulos. Tillsammans har de förbundit sig att satsa 30 miljoner under en treårsperiod. Pengar som ska användas till att stötta företag med ambition att växa och skapa jobb.

Uppstart Malmö drog i gång i februari. Hittills har man fått in ansökningar från 250 förhoppningsfulla entreprenörer. Bland dem som fått ja finns bland annat två lärare med idéer om ny typ av skola i Rosengård, företag som är verksamma inom Rot- och Rut-sektorn, samt telekomföretag. De företag som stiftelsen godkänner får inte bara ekonomiskt stöd.

– Minst lika viktigt är det nätverk stiftelsen kan erbjuda genom våra investerare, säger Luciano Astudillo.

Eftersom syftet med Uppstart Malmö är att skapa jobb prioriteras de stadsdelar där arbetslösheten är högst. Men Luciano Astudillo vill inte beskriva det som ett invandrarprojekt. Bland dem som fått stöd finns såväl män som kvinnor, i olika åldrar och med olika ursprung.

– Det viktiga för oss är själva idén, inte varifrån den som har idén kommer, säger Luciano Astudillo.

Kombinationen av idérika entreprenörer och etablerade företagare för tankarna till TV-programmet Draknästet. Luciano Astudillo är väl medveten om den kopplingen, men tycker att den för tankarna fel. Dels för att dramatiken inte är densamma i vardagen, men framför allt för att syftet här är ett annat.

– Här är syftet inte i första hand att entreprenören ska bli rik utan att skapa jobb, även om verksamheten självklart måste gå ihop och ge ett visst överskott. Det handlar inte om bidrag, betonar han.

Än är det för tidigt att säga om de 30 miljonerna stiftelsen har är tillräckligt eller om det kanske rent av blir svårt att hitta tillräckligt många goda idéer.

– Vi får se, säger Luciano Astudillo. Vi försöker göra något annorlunda, den som inte prövar får inga svar.

På Kvalitetsmässan medverkar han i ett seminarium med rubriken “Invandrad och utanför” tillsammans med Nina Andersson som är projektledare för Mötesplats Dalaberg, en mässa kring jobb och företagande i Uddevalla.

LENA HÖRNGREN

0