Kvalitet & Förnyelse

19
okt

Hur nödvändig är politiken?

Ulf Bjereld,  professor i statsvetenskap i Göteborg.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap i Göteborg.

På Kvalitetsmässans Politikerdagar samlas förtroendevalda från hela landet för att lära nytt och för att hämta inspiration till vardagsarbetet på hemmaplan. 36 seminarier om allt från Samhällsnytta med avkastning till En lokal demokrati för framtiden bidrar till detta. Plus, inte minst, alla spontana möten där erfarenheter utbyts.

I inlednings- och avslutningsprogrammen diskuteras uppdragets förutsättningar och politikens begränsningar i vårt allt mer globaliserade och individualiserade samhälle. Kvalitet & Förnyelse har talat med två av deltagarna, som har olika syn på den frågan, Ulf Bjereld, som är professor i statsvetenskap i Göteborg och aktiv socialdemokrat samt liberalen Adam Cwejman, som är ordförande i LUF.

Ulf Bjereld och kollegan Marie Demker gav i våras ut Den nödvändiga politiken, en bok till politikens försvar. Bland annat vänder de sig mot argumentet att makten ska flyttas från sammanträdesborden till köksborden. Inte minst för att förutsättningarna är så olika vid olika köksbord

– Problemet är inte för mycket politik utan i stället att individualiseringens negativa sidor riskerar att luckra upp det kitt som håller ihop samhällsgemenskapen, säger Ulf Bjereld.

Adam Cwejman däremot anser att köksborden är den rätta platsen för beslut som rör människors vardag.

– Allt annat vore att misstro människor och innebär en idealiserad bild av politikens möjligheter att ställa våra liv rätta, menar han.

Vårt politiska system bygger på partier, som ger röst åt människors åsikter och rekryterar personer till politiska uppdrag. Men allt färre väljer idag den politiska och ideologiska helhetslösning det innebär att gå in i ett parti. I stället plockar man ut de bitar man känner för och engagerar sig intensivt i dessa.

– Om partierna inte klarar sin uppgift att svara för det politiska beslutsfattandet finns risk att deras legitimitet urholkas och därmed också legitimiteten i det politiska systemet, befarar Ulf Bjereld.

Samtidigt är den nationella politikens möjligheter begränsade i den globaliserade ekonomin. Något som politiken och politikerna måste anpassa sig till. Adam Cwejman menar att politiken inte ska försöka korrigera de förändringar marknadskrafterna leder till. Det fungerade inte för varven på 1970-talet och är ingen lösning för Saab idag. I stället för att pumpa in pengar i företag utan framtid bör samhället investera i omställning och utbildning eller i nya företag.

– Det är ett val mellan en räddhågsen reaktion och att se möjligheter, menar han.

När de blickar framåt vill dock varken Ulf Bjereld eller Adam Cwejman räkna bort politiken även om båda ser att den behöver förändras för att passa en ny tid.

– Vad vi behöver en är experimentell politik som inser att många förändringar i vårt samhälle ligger bortom det som en kommunstyrelse kan påverka. Det gäller att förstå vad det är som är inom politikens räckhåll och vad som ligger utanför, säger Adam Cwejman.

– De politiska partierna måste bli mycket mer öppna i sitt arbetssätt, släppa medlemmarna fria och samverka med andra politiska rörelser. Partierna måste möta medborgarna där medborgarna finns, på plats och på nätet och i tanken, säger Ulf Bjereld.

I PolitikerDagarnas avslutningsprogram diskuterar Adam Cwejman och Ulf Bjereld politikens nödvändighet. I panelen ingår också Timbros vd Markus Uvell och före detta S-ledaren Mona Sahlin.

LENA HÖRNGREN

0