Kvalitet & Förnyelse

19
okt

Kvalitetsmässans topplista

Stefan Einhorn, professor och överläkare.

Stefan Einhorn, professor och överläkare.

Seminarier med kända namn som talar om något med anknytning till chefs- och ledarskapsfrågor är det som lockar Kvalitetsmässans tusentals besökare mest. Det visar Kvalitet & Förnyelses genomgång av de anmälningar som hittills kommit in till de 168 seminarierna.

Här är topplistan dag för dag:

TISDAG 15 NOVEMBER
1.Det moderna ledarskapet. Stockholms länspolismästare Carin Götblad berättar om vad hon anser bör prägla ett modernt och värdebaserat ledarskap.

2.Bitchen som bestämde. Helena Bergström är numera inte bara skådespelare utan också regissör. Här ger hon sin berättelse om ledarskap och vilken utsatthet det medför att ta på sig rollen som den som bestämmer.

3.Tänk farligt – våga vara innovativ. Den finlandssvenske unge professorn i företagsekonomi Alf Rehn talar om varför det inte räcker med små förändringar om man vill åstadkomma innovationer som gör skillnad.

Bubblare: Invigningsprogrammet, som är på temat allas rätt att få växa som människor utifrån sina förutsättningar. Medverkar gör civil- och bostadsminister Stefan Attefall, kommunalrådet David Lega och företrädare för Glada Hudik-teatern.

ONSDAG 16 NOVEMBER
1.Den kluvna människan – om ondska och godhet. Stefan Einhorn, författare och professor vid Karolinska institutet talar om hur vi inom oss härbärgerar såväl viljan att skada som strävan att göra gott.

2.Ansvar att leda. Inga-Britt Ahlenius, som senast var undergeneralsekreterare i FN och då kritiserade FN-chefen Ban Ki-Moon, samtalar om det ansvar som följer med ledarskapet, också när något går fel.

3.Retorik som går rätt in. Retorikkonsulten Elaine Eksvärd ger tips på hur man vässar sitt chefskap genom att behärska det som är chefens viktigaste arbetsredskap – det talade ordet.

Bubblare: Tre kvinnor i toppositioner, Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, Sjätte AP-fondens vd Marianne Dicander Alexandersson och tidningen Chefs chefredaktör och vd Cissi Elwin Frenkel berättar om sin väg till toppen och sin syn på ledarskap.

TORSDAG 17 NOVEMBER
1.Jäkla människa. Komikern Jan Bylund och psykologidocenten Mattias Lundberg om manipulatören, smitaren och andra jobbiga figurer vi alla känner igen från våra arbetsplatser och vad man kan göra för att hantera dem i vardagen.

2.Ledarskap för kreativitet. Innovationsforskaren Evelina Wahlqvist berättar om det kreativitetsfrämjande ledarskapet som får idéer och människor att växa.

3.Uttrycksfullt ledarskap. Som ledare står man på scen, allt iakttas, granskas och värderas. Här ger ledarutvecklaren Lena Ahlström, skådespelaren Pernilla August och röstpedagogen Sophie Tolstoy tips om hur man ska hantera den rollen.

Bubblare: Avslutningsprogrammet Sverige i världen när Nordic Choice Hotels ägare, den karismatiske norrmannen Petter A. Stordalen talar om hur kreativa möten och spännande upplevelser kan bidra till att vi får ett innovativt och värdeskapande samhälle.

Kvalitetsmässans vd Sven Wiberg, som nu jobbar med sin tolfte mässa, konstaterar att mässan är på väg mot ett nytt rekord när det gäller antalet konferensdeltagare. Och anmälningarna fortsätter att strömma in.

– Det är ledarskap ur olika synvinklar som drar. Det belyser Kvalitetsmässans roll som Sveriges stora chefsforum, säger han.

0