Kvalitet & Förnyelse

27
Nov

Effektiv terapi via nätet

 Internetpsykiatrins Prof Nils Lindefors och Lisa Jansson tar emot SveaPriset 2011.

Internetpsykiatrins Prof Nils Lindefors och Lisa Jansson tar emot SveaPriset 2011.

Det här är framtidens sjukvård, beskrev juryordföranden, statsekreterare Karin Johansson på Socialdepartementet, internetpsykiatri.se, som tilldelats utmärkelsen SveaPriset 2011. Priset ges för att stimulera IT-innovationer inom vård och omsorg.

Internetpsykiatri.se, som drivs av Stockholms läns landsting, erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) via Internet.

– Man utnyttjar teknikens fulla potential för att förbättra för den enskilde och effektivisera vården, motiverade Karin Johansson styrkan med detta webbaserad arbetssätt.

KBT via nätet ges i första hand till patienter som lider av depression, paniksyndrom och social fobi. Sjukdomar som runt två miljoner svenskar kommer att drabbas av någon gång under livet. För många är det något snabbt övergående, men en stor grupp behöver behandling. Psykiatrin klarar dock inte att ta emot alla med traditionella metoder.

– Syftet var att ge fler tillgång till KBT, på ett flexibelt sätt men med samma krav när det gäller effektivitet och säkerhet som annan behandling, säger professor Nils Lindefors vid internetpsykiatrin på Karolinska Universitetssjukhuset.

Metoden blev att erbjuda behandlingen via Internet. Detta har mötts av viss skepsis, men nu finns forskning som visar att det fungerar. Dessutom har Karolinska nu tio års praktisk erfarenhet av metoden, med utvärderingar som visar på nöjda patienter.

”Det har hjälpt mig på en nivå jag inte vågat drömma om”, säger en patient.
”Jag hade nog varit obehandlad annars”, säger en annan.

Patienterna anmäler sig själva. Inom tre veckor får de träffa en läkare, som bedömer deras sjukdom och om behandling via nätet fungerar. Om svaret blir ja, kan patienten snabbt komma i gång. Via en hemsida som Nils Lindefors beskriver som ”landstingsenkel” får patienten läsa en text, som ger insikter om sjukdomen, och göra praktiska övningar i sin vardag. Via en inloggning på Mina vårdkontakter har patienten mailkontakt med psykolog varje vecka och gör då en skattning av hur man mår. Behandlingen pågår normalt i tolv veckor. När den är klar kan den som vill träffa läkaren för en uppföljning.

– Det är lite som att ha en personlig tränare, även om man aldrig träffas öga mot öga. Eftersom man kommunicerar ganska mycket får man ändå en relation under de här tolv veckorna, säger Johan Thorell, en av de sju psykologer som deltid jobbar med nätbehandlingarna.

Stockholms läns landsting har jobbat med detta i tio år med goda resultat. Ändå tycks metoden inte ha spritt sig nämnvärt till andra landsting. Nils Lindefors tror dock att arbetssättet blir vanligare.

– Det går inte snabbt, men det kommer att komma, är hans prognos.

Möjligen kan SveaPriset skynda på processen.

LENA HÖRNGREN

Fakta Sveapriset
Juryns motivering: Tjänsten uppfyller målsättningarna i strategin för Nationell eHälsa, och erbjuder en modell som är tillämpbar för vårdgivare över hela landet. Behandlingsmetoden med kognitiv beteendeterapi över internet har vetenskapligt stöd och utgör en ny kommunikationskanal för personer med psykisk ohälsa, som annars kanske inte söker kontakt med vården. Internetpsykiatri.se är en tjänst som tydligt möter behoven hos en prioriterad målgrupp och som bidrar till en ökad tillgänglighet till vård och stöd inom psykiatrin.
Övriga nominerade var Dokumentationsstöd för strukturerad dokumentation, Universitetssjukhuset Örebro, MyHealth@Age, EIC tillsammans med Bodens kommun samt IT-stöd i behandlingsvården, Coach & Care Support.
Tidigare vinnare: Landstinget Östergötland 2007 och Karlstad kommun 2009.

0