Kvalitet & Förnyelse

27
nov

Från kontroll till servicemyndighet

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson tar emot utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2011.

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson tar emot utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2011.

Skatteverket har gått från att vara en fruktad skattefogde till en omtyckt och effektiv servicemyndighet. För den förvandlingen belönas man med utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet.

“Den moderna statliga myndigheten är effektiv och kundorienterad, den är bra på att samverka och är ständigt på jakt efter nya lösningar, som gör det enklare för medborgare och företag, heter det bland annat i motiveringen.

Juryns ordförande har varit förre landshövdingen i Östergötland, Björn Eriksson, som gav Skatteverket beteckningen ”Statens Zlatan”, när han inledde seminariet där överdirektör Magdalena Andersson och kontrollstrateg Anders Stridh beskrev det 20-åriga förändringsarbete som skett inom myndigheten.

Ingen undgår Skatteverket. Myndigheten följer oss alla genom livet från födseln till bouppteckningen och ett antal deklarationer däremellan. Plus en del annat, i synnerhet om man är företagare. Grundtanken har varit att det ska vara lätt att göra rätt. Frågan är då vad det är som gör att det blir rätt.

– Kontroll och sanktioner påverkar inte så mycket, viktigare är att göra det enkelt att göra rätt, konstaterar Magdalena Andersson.

Kontroll och service ska dock inte ses som varandras motsatser utan hänger ihop. En förutsättning för att människor ska vilja göra rätt är att de känner sig säkra på att de som inte gör det inte kommer undan. Med dessa insikter som grund ändrade Skatteverket arbetssätt på 1990-talet. Den jägare- och bytesmentalitet som tidigare präglat relationen mellan myndigheten och skattebetalarna fasades ut. I stället strävade man efter att bli en servicesinnad samtalspartner. Det var självklart inte gjort i en handvändning och inte utan motstånd.

– Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet är ett kvitto på att de ansträngningar som vi har gjort också har gett resultat, säger generaldirektör Ingemar Hansson i ett pressmeddelande.

Utvecklandet av olika E-tjänster har varit en viktig del av förändringsarbetet. 99,3 procent av bankers och arbetsgivare kontrolluppgifter lämnas idag elektroniskt. På nätet kan privatpersoner och företag enkelt få del av vilka regler som gäller och hur de tolkas. Ifyllandet av siffror på pappersblanketter är för de flesta äldre ett minne blott. Många yngre har aldrig ens upplevt det.

– Senast fick vi tolv deklarationer via Playstation 3, konstaterade Anders Stridh, som ett exempel på myndighetens vilja att anpassa sig till folks sätt att leva i stället för att kräva att de anpassar sig till Skatteverkets rutiner.

LENA HÖRNGREN

Fakta Sveriges Modernaste Myndighet
Priset delades i år ut för andra gången. Första pristagaren 2009 var Vägverket. Övriga nominerade i år var Lantmäteriet och SMHI.
Motiveringen till att ge Skatteverket priset i år lyder i sin helhet:
“Den moderna statliga myndigheten är effektiv och kundorienterad, den är bra på att samverka och är ständigt på jakt efter nya lösningar, som gör det enklare för medborgare och företag. Skatteverket har en lång historia som går från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet. Det är ett uthålligt och målmedvetet arbete som har banat väg för det nya populära Skatteverket.”.

0