Kvalitet & Förnyelse

27
nov

Upplands Väsby utsedd till Sveriges IT-kommun 2011

Per Ola Lindahl, Utvecklingsstrateg, Upplands Väsby kommun tar emot utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2011.

Per Ola Lindahl, Utvecklingsstrateg, Upplands Väsby kommun tar emot utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2011.

I Upplands Väsby går en röd tråd genom all styrning. Den finner sin väg från omvärldsanalys till verksamhet, från kommunledningens mål till uppnådda resultat. För denna helhetssyn och för sin strävan att förenkla för medborgarna belönas Upplands Väsby med utmärkelsen Sveriges IT-kommun.

– Det är ett idogt arbete under många år där många medarbetare har bidragit, som nu uppmärksammas, säger Per-Ola Lindahl som är utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret och ansvarig för kommunens IT-utveckling.

Upplands Väsby har sedan förra valet genomgått en snabb förändring från traditionell anslagsfinansierad förvaltning till en hög grad av valfrihet för medborgarna när det gäller välfärdstjänster. I den processen har utvecklingen av IT-verktygen varit ett viktigt redskap.

– En viktig framgångsfaktor är att det har funnits ett tydligt uppdrag från en engagerad ledning och en insikt hos alla om att det som beslutats ska genomföras, sa kommunstyrelsens ordförande Jan Holmberg (M) vid seminariet där Upplands Väsby presenterade sitt vinnande IT-arbete.

Denna inställning fick kommundirektör Björn Eklundh att med gillande beskriva sin ks-ordförande som ”envisheten själv däruppifrån”. Under Upplands Väsbys presentation var tydlighet om mål och prioriteringar ett återkommande tema.

– Förändringsarbete handlar inte om teknik eller organisation utan om att veta vad man ska göra. Om vi har stöd från politikerna kan vi jobba med genomförandet, framhöll Björn Eklundh.

För att göra det lättare för medborgarna att välja finns på hemsidan Väsbyjämföraren, med fakta om olika utförare inom förskola, grundskola och hemtjänst. Kommunen har också satsat på att utveckla e-tjänster med självbetjäning. Idag har man ett 40-tal e-tjänster, som ska tjäna det dubbla syftet att underlätta för medborgarna och förenkla det interna arbetet. Ett exempel är felanmälan, där 80 procent av anmälningarna numera kommer elektroniskt. Med 5 800 ärenden per år och sex minuters tidsbesparing per elektroniskt ärende innebär det en inte försumbar effektivisering.

– Plus att vi nu jobbar mer strukturerat och inte så händelsestyrt som tidigare, säger Per-Ola Lindahl.

Upplands Väsby är en med stockholmsmått mätt ingen stor kommun, som inte utan tillfredsställelse konstaterar att man besegrade sin stora granne. En förutsättning för framgången är samverkan med andra. Till exempel Nacka och Täby när det gäller socialtjänst.

– Annars skulle det bli för dyrt för en liten kommun, säger Per-Ola Lindahl.

LENA HÖRNGREN

Fakta Sveriges IT-kommun 2011
Juryns motivering: Upplands Väsby är den samarbetande och kundorienterade kommunen som använder IT för att nå målen med minsta möjliga resurser. Genom samarbeten som Anna-projektet, Mittbygge och Ett-klicks-ärenden får den lilla kommunen ut mesta möjliga IT-nytta för pengarna. Upplands Väsby värnar transparens, enkelhet och öppenhet, såväl mot medborgarna som i den interna styrningen. Med hjälp av IT skapas den röda tråden som går genom all styrning – från omvärldsanalys till verksamhet, från kommunledningens mål till uppnådda resultat.
Övriga nominerade var Ale kommun och Stockholms stad.
Tidigare års vinnare är Kalix (2001) Nacka (2003), Malmö (2005), Umeå (2007) och Falkenberg (2009).

0