Kvalitet & Förnyelse

27
nov

Uthållighet gav Kungsbacka segern

Kungsbackas kommundirektör Lasse Järvsén och kommunstyrelsens ordförande Per Ödman glada vinnare av Sveriges KvalitetsKommun 2011.

Kungsbackas kommundirektör Lasse Järvsén och kommunstyrelsens ordförande Per Ödman glada vinnare av Sveriges KvalitetsKommun 2011.

Kungsbacka brukar ofta hävda att man gör rätt. Nu har man fått kvitto på den saken i och med utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2011. Framgångsreceptet heter ihärdigt och målinriktat arbete.

– Det handlar inte om spetsiga pilotprojekt utan enkla grepp, som vi orkat hålla fast vid, säger kommundirektör Lasse Järvsén.

En god ekonomi ser han som en förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. Det har inte alltid varit en självklarhet i Kungsbacka. I början av 2000-talet låg underskotten på tresiffriga antal miljoner. Ett viktigt redskap för att få ordning på ekonomin var en enkel och lättillgänglig organisation.

Kungsbacka kännetecknas bland annat av en stark politisk styrning där politiken fokuserar på målen Detta kombineras med en långtgående delegering till förvaltningscheferna, som har en central roll. Alla kommuner diskuterar vad- och hur-frågor. Ofta förs den diskussionen mellan politiker och tjänstemän i makttermer, vilket leder till ett föga konstruktivt positionerande.

– I Kungsbacka ser vi uppdelningen av arenan i samspelstermer, säger Lasse Järvsén.

Men för att nå resultat gäller det att också ha medarbetarna med sig. Kungsbacka har ägnat mycket tid och kraft åt visions- och värdegrundsarbete. Värdegrunden kallas BITT, vilket står för bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet. Ord, som är rätt vanligt förekommande i sådana sammanhang. I Kungsbacka är det inte tomma ord, utan något alla medarbetare känner till och jobbar efter.

Visionens beskrivning av hur politikerna vill att kommunen ska utvecklas på sikt bryts ner till övergripande mål, som ligger till grund för nämndernas mål, som är väldigt tydliga.

– Allt ska mätas i Kungsbacka. Intresset för målen blir större om man mäter och resultatet visas i årsredovisningen, säger kvalitetsstrateg Tomas Staxäng.

Man mäter i förhållande till egna resultat och man jämför sig med andra kommuner. I den kvalificerade mätning som deltagandet i Sveriges KvalitetsKommun innebär, har man nu alltså visat sig vara bäst. Något som har firats med tårta till alla medarbetare.

– Ett pris som detta betyder jättemycket. Alla kan känna sig delaktiga och sträcka på sig, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M).

Möjligen finns det en och annan som tycker att det inte är någon konst att vara bäst när man har så goda förutsättningar som Kungsbacka. En kustkommun inom pendlingsavstånd från Göteborg med välutbildade invånare med goda inkomster. Men Per Ödman tycker att det inte finns någon automatik på den punkten. En uppfattning som dels grundas på erfarenheterna från när allt inte vara så gott i Kungsbacka. Dels dagens erfarenheter av vilka krav tillväxt ställer på en kommun.

– Det finns saker kvar att göra i Kungsbacka, säger Per Ödman, som nu står inför att rekrytera någon som är villig att leda arbetet med att göra detta. Lasse Järvsen går i pension vid årsskiftet, med utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun, som en snygg slutpunkt.

LENA HÖRNGREN

Fakta Sveriges KvalitetsKommun
Motivering: Det är bredden som är styrkan. Kungsbacka är kommunen med kundfokus som gärna mäter sig mot andra. Att utveckla och förbättra är inbyggt i värdegrunden. Kungsbacka har nått första platsen bland svenska kommuner 2011 efter ett jämnt race. Kommunen belönas framför allt för sitt framgångsrika arbete med att skapa ett tydligt styrsystem med ett bra samspel mellan politiker och tjänstemän och för sitt effektiviseringsarbete, som gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i verksamheterna.
Övriga nominerade var Kinda, Nacka, Uddevalla och Östersund.
Tidigare vinnare är Botkyrka 2003, Umeå 2005, Lomma 2007 och Stockholm 2009.

0