Kvalitet & Förnyelse

24
sep

Fem år med hackande ekonomier väntar oss

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör

Europa får räkna med en hackande ekonomi de kommande tre-fem åren. Sverige blir inte opåverkat, men klarar sig ändå rätt hyggligt, tror riksgäldsdirektör Bo Lundgren:

– Tack vare stabila statliga finanser har Sverige en avundsvärt bra situation och det finns ingen anledning för människor att oroa sig.

Läget är dock inte riskfritt, ens för Sveriges del. De risker som finns hänger samman med vårt starka exportberoende. Även om en relativt liten del av exporten går till de värst utsatta krisländerna. De främsta köparna av svenska exportvaror är Norge, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. ”En hyfsad sammansättning”, enligt Bo Lundgrens bedömning.

Läget i Europa har dominerat rapporteringen på sistone, men är inte den enda anledningen till oro. USA:s gigantiska underskott och risken för en avmattning i Kina bidrar till osäkerheten.

Den nuvarande eurokrisen beror i hög grad på att euron var ett politiskt projekt. Viljan att gå vidare med det europeiska samarbetet och skapa en gemensam valuta var så stark att man valde att blunda för de ekonomiska realiteterna.

– Man kom in snett för att man luckrade upp reglerna redan i starten, sa Bo Lundgren då han nyligen talade vid en konferens för kommunala revisorer.

Euroländernas sätt att hantera situationen när man upptäckte att det började gå snett imponerar inte på Bo Lundgren, som har egna erfarenheter som skatteminister och bankansvarig under den svenska 90-talskrisen att luta sig mot. Till exempel borde man när krisen i Grekland blev akut 2010 ha skrivit ner deras skulder i stället för att bevilja tillfälliga lån. En lösning ingen egentligen trodde på, vilket också skapar trovärdighetsproblem för politiken.

– Att Europa nu klarar sig beror på Europeiska Centralbankens insatser, anser Bo Lundgren.

Men än är krisen inte över. Europa lär få leva med ekonomisk osäkerhet. Det kan ta åtminstone tre, kanske fem, år innan man blivit av med de ekonomiska obalanserna och fått till stånd en ekonomi för bättre tillväxt.

– Men man ska komma ihåg att bakom detta mischmasch ligger en önskan om fred i Europa, påminde Bo Lundgren, som fortfarande tycker att eurosamarbetet i grunden är bra för Europa. Men något svenskt deltagande i eurosamarbetet tror han inte på, åtminstone inte under det närmaste decenniet.

På Riksgälden blir det dock någon annan än Bo Lundgren som får hantera konsekvenserna av den fortsatta ekonomiska oron i Europa. Han lämnar chefskapet den 1 februari och ser fram emot att bli en aktiv pensionär i Skåne där han sedan några år är bosatt.

LENA HÖRNGREN

0