Kvalitet & Förnyelse

24
sep

Kommunerna har skärpt sig och följer lagen bättre

Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket

Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket

Konkurrensverket har på senare år kommit att ägna allt mer tid åt offentlig sektor. Lagstiftningen har skärpts och många har tvingats tänka om och se över rutiner för att inte riskera att hamna i domstol.

– Detta är inte längre en helt fredad sektor, säger verkets generaldirektör Dan Sjöblom.

2010 skärptes både Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Konkurrenslagen. Syftet var att få stopp på olagliga direktupphandlingar och på att offentliga aktörer utnyttjar sin position för att konkurrera med privat företag.

­– Lagstiftningen har haft effekt, menar Dan Sjöblom.

Effekten märks inte i första hand genom avslutade mål eller inkasserade upphandlingsskadeavgifter utan genom att medvetenheten om frågorna och inställningen har ändrats.

Förbudet mot direktupphandling ingår i Lagen om offentlig upphandling (LOU), som ofta kritiseras för att vara krånglig. Dan Sjöblom har viss förståelse för den uppfattningen men anser att grundregeln är enkel: Köper man varor och tjänster för mer än 284 631 kronor ska det upphandlas. Att så inte alltid görs behöver inte bara bero på onda avsikter. Slarv och okunskap förklarar en hel del.

– Men vi kan se att upphandlingsproblematik ofta ligger nära andra oegentligheter, säger Dan Sjöblom.

Ett exempel som illustrerar detta är Falun där Konkurrensverket har yrkat på maxböter på 10 miljoner kronor för otillåten direktupphandling av vägunderhåll till ett värde av 161 miljoner. Samtidigt riskerar anställda hos kommunen och byggföretaget åtal för mutor och bestickning.

Ett annat av Konkurrensverkets nyare verktyg gäller det som i lagtexten kallas konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, det vill säga att offentliga aktörer utnyttjar sin position för att konkurrera med privata företag.  Fyra fall har förts till domstol och väntar på avgörande i Stockholms tingsrätt som hanterar den här typen av mål.  Yrkandena gäller:

  • Servicekontor i Borås. Förbud att sälja mark- och anläggningsentreprenader.
  • Räddningstjänsten Dala-Mitt. Förbud att vägra konkurrenter tillträde till ett kommunalt övningsområde.
  • Mälarenergi Stadsnät AB. Förbud att bedriva säljverksamhet i närliggande kommuner.
  • Skelleftebuss. Förbud att sälja beställningstrafik till andra kunder än Skellefteå kommun.

Flera fall har stoppats på vägen mot domstolen eftersom uppgörelser träffats och bättring utlovats. Något som Dan Sjöblom har en lite kluven inställning till.

– Å ena sidan uppnår man resultat, å andra sidan får man inte den kunskapsspridning som ett domslut skulle ge, säger han.

Idag har vi konkurrens på många områden där det tidigare var offentliga monopol. Konkurrensverket har regeringens uppdrag att löpande följa upp konkurrensen på vårdområdet. Tidigare har man granskat primärvården, nu ligger fokus på hemtjänsten.

– Bland annat har vi kunnat se att reformerna lett till nyföretagande, inte minst bland kvinnor, säger Dan Sjöblom.

Hans grundinställning är att konkurrens är det bästa alternativet. Alla håller inte med honom. Senast apoteksreformen har fått många att ifrågasätta konkurrensens fördelar. Den som hävdar att det blivit försämringar på apoteksområdet har inget faktastöd att hämta hos Konkurrensverket. Uppföljningar visar att skillnaderna inte är så stora.

– I hög grad handlar det nog om en övergångsproblematik, som vi sett också på andra områden. Idag är det ju få som saknar Televerket, säger Dan Sjöblom.

I spåren på den senaste tidens medieavslöjanden om vidlyftig intern representation och personalfester som inte upphandlats har uppmärksamheten för Konkurrensverkets frågor ökat. Ingen vill bli förstasidesnyhet i de här sammanhangen så rädslan att göra fel är stor. Dan Sjöblom välkomnar det nyväckta intresset, men tycker att granskarna ibland gör det lätt för sig.

– Det är lättare att hitta fel än att avgöra hur rätt något blev, säger han.

För den som inte bara vill undvika fel utan också göra rätt kommer här tre råd från Konkurrensverket:

  • Håll koll. Inte minst för att undvika att avtal slentrianmässigt förlängs utan upphandling.
  • Ha framförhållning. Det måste finnas tid för de överklaganden som sannolikt kommer.
  • Följ upp. Ingen idé att träffa bra avtal om man inte ser till att det följs.

 

LENA HÖRNGREN

0