Kvalitet & Förnyelse

24
sep

Priset viktigt men inte viktigast

Kungsbackas kommundirektör Lasse Järvsén och kommunstyrelsens ordförande Per Ödman glada vinnare av Sveriges KvalitetsKommun 2011.

Kungsbackas kommundirektör Lasse Järvsén och kommunstyrelsens ordförande Per Ödman glada vinnare av Sveriges KvalitetsKommun 2011.

– Det var absolut värt besväret.

Ordföranden i kommunstyrelsen i Kungsbacka Per Ödman (M) tvekar inte. Arbetet med att bli Sveriges KvalitetsKommun 2011 var värdefullt. Inte i första hand för att det ledde till GöteborgsOperans scen, där han tog emot vinnarstatyn, utan för att vägen dit var mödan värd.

– Viktigast är inte att vinna utan att få tillfälle att mäta sig med andra och få en objektiv värdering på att man jobbar i rätt riktning, säger Per Ödman.

Allt mäts i Kungsbacka och det som mäts rapporteras så att alla vet resultatet. Mätandet var ett av skälen till att Kungsbacka blev Sveriges KvalitetsKommun 2011. Ett annat var kommunens tydliga kundfokus. Därför är Per Ödman glad att invånarna också uppmärksammat priset. Bland medarbetarna har det skapat en stolthet över kommunen och det arbete som görs.

– Det har varit ett lyft och en bekräftelse på det arbete som gjorts, sammanfattar Per Ödman effekterna av segern.

När han och dåvarande kommundirektören Lasse Järvsén berättade om Kungsbackas kvalitetsarbete vid vinnarseminariet på Kvalitetsmässan i fjol satt Ann-Charlotte Järnström i publiken. Idag är hon kommundirektör i Kungsbacka. Hon kommer närmast från tjänsten som kommunchef i Vallentuna. Därmed har hon gått från en kommun som har rykte om sig att vara en av landets stökigaste till en av de mest välordnade. Ett steg Ann-Charlotte Järnström är mycket nöjd med, även om hon inte tycker att olikheterna ska överbetonas.

– Det är inte så stora skillnader i processer och hur vi jobbar, däremot skiljer synen på styrning och betydelsen av att komma i mål, säger Ann-Charlotte Järnström.

I Kungsbacka finns en stark politisk styrning med tydliga mål i kombination med en långtgående delegering till nämnderna och, som sagt, återkommande mätningar. Per Ödman och Ann-Charlotte Järnström är överens om att det nu gäller att gå vidare med arbetet att utveckla Kungsbacka. Ingen är så bra att man inte kan bli bättre.

– Inte minst ska vi jobba med invånardialogen, säger Ann-Charlotte Järnström.

Som alltid finns stort intresse från andra kommuner för vinnaren av Sveriges KvalitetsKommun. Kungsbacka valde att presentera sitt kvalitetsarbete vid Inspirationsdagarna den 19-20 september. Där berättade man bland annat om sin styrmodell, rollfördelning politiker och tjänstemän samt om målstyrning. ”Allt är viktigt – men allt är inte viktigast”, var rubriken på kvalitetsstrategen Tomas Staxängs föreläsning. En rubrik som sammanfattar synen i Kungsbacka.

LENA HÖRNGREN

Läs mer om Kungsbackas kvalitetsarbete på kommunens webbplats ”Därför vann vi”.

Fakta Sveriges Kvalitetskommun
De kommuner som vill vara med och tävla om utmärkelsen 2013 ska före den 1 november i år lämna i en beskrivning av kommunens utvecklingsarbete. Beskrivningen, som lämnas på www.kvalitetskommun.se, består av 50 kryssfrågor och en kortare text.

Alla sökande kommuner ska genomgå Kommunkompassen, om man inte redan gjort det under 2011 eller 2012.  Kommunkompassen genomförs av ett expertteam från SKL, som granskar styrdokument och hemsida samt intervjuar ledande politiker och tjänstemän. En nomineringsgrupp bestående av representanter för parterna bakom Sveriges KvalitetsKommun utser de 3-7 kommuner som går vidare. Till grund för nomineringsbeslutet ligger egenbeskrivningen och Kommunkompassen, som väger tyngst.

De nominerade granskas ytterligare, nu med inriktning på resultat och ekonomi. Vinnaren utses av en jury och offentliggörs på Kvalitetsmässans invigningsgala den 19 november 2013.

Parter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Swedbank, Kommunal, Saco och Vision.

Tidigare vinnare
Botkyrka 2003, Umeå 2005, Lomma 2007, Stockholm 2009 och Kungsbacka 2011.

0