Kvalitet & Förnyelse

21
nov

Även borgerliga vill begränsa vinstuttag

”Vad anser du om vinster i välfärden?”

”Vad anser du om vinster i välfärden?”

Vinstuttagen i välfärden bör stoppas helt eller begränsas. Det anser tre av fyra lokalpolitiker i en enkät. Också inom borgerligheten finns en stark vilja att förändra spelreglerna för företagen.

Knappt 1 700 lokalpolitiker har svarat på en enkät som gjorts av Kvalitetsmässan i Göteborg.

Nära 75 procent av de svarande vill se åtgärder mot företagens vinstuttag i välfärden. Drygt 17 procent anser att de ska stoppas helt, drygt 57 procent att de ska begränsas.

Uppmärksamheten har varit mycket stor kring Socialdemokraternas ställningstagande i vinstfrågan. Men enkäten visar att det också inom de borgerliga partierna finns en stark opinion för ökad reglering.

Moderaterna är det enda parti där en majoritet av dem som svarat på enkäten tycker att ”det bör vara som i dag” när det gäller välfärdsbolagens möjligheter att göra vinstuttag. Fyra av tio moderata lokalpolitiker vill dock begränsa uttagen.

Kristdemokraterna är det borgerliga parti som har flest regleringspositiva lokalpolitiker.

Socialdemokraternas ledning får starkt stöd för sin linje att begränsa vinstuttagen bland de lokala S-politiker som bevarat enkäten. Samtidigt finns bland lokalpolitikerna en betydande grupp som vill gå längre och helt stoppa vinstuttagen.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, konstaterar att vinstfrågan blir central i valet 2014.

– Allt tyder på att de som vill strama upp den rådande modellen kommer att gynnas. För allianspartierna framstår det som problematiskt att förorda status quo. Sannolikt kommer det inte heller att ske.

Tommy Möller tror att debatten inför valet kommer att kretsa kring olika lösningar på hur vinsterna ska begränsas.

– Utgångspunkten för den politiska debatten är marknadiseringen av den offentliga sektorn. Eftersom den beskrivs som problematisk finns en potential för en vänsterförskjutning i debatten.

Hos en majoritet av de svarande i Kvalitetsmässans enkät finns en positiv syn på privata alternativ inom vård, skola och omsorg. 53 procent anser att dessa alternativ bidrar till förnyelse och innovationer, drygt 52 procent tycker det är bra med ökad valfrihet.

Men nära 45 procent svarar att det är dåligt med privata alternativ inom vård, skola och omsorg eftersom det gör att skattemedel går till vinster för företag. Och drygt var tredje anser att trenden med allt fler privata alternativ är negativ eftersom det gör att den politiska kontrollen över verksamheterna minskar.

Knappt var femte av de svarande har uppfattningen att privata utförare har sämre kvalitet.

Nästan två av tre är enligt undersökningen övertygade om att verksamheten kan bli billigare och effektivare utan att kvaliteten äventyras. Ännu fler (drygt 66 procent) tror att kvaliteten på tjänsterna kan förbättras utan att mer resurser tillförs.

Hur ska det gå till? Bland en rad alternativ, där fler kunde väljas, hamnar detta i särklassig topp: ”Att kommuner och landsting blir bättre på att ställa och följa upp kvalitetskrav”. Det kryssas för av 80 procent.

Näst viktigast anses det vara att få bättre och mer professionella chefer, tätt följt av alternativet ”Bli mer mottagliga för innovationer”.

Betydligt färre (25 procent) tror att receptet för bättre kvalitet och effektivitet är att fler offentliga verksamheter sköts av privata företag. Men att lära av hur företagen gör är bra, tycker 42 procent.

JOHAN DELBY

MAGNUS WREDE

Artikel ur Dagens Samhälle nr 41.

0