Kvalitet & Förnyelse

21
nov

Nu är det samverkan som gäller för IT

Per Mossebys chef för Cesam, SKL:s Center för eSamhället.

Per Mossebys chef för Cesam, SKL:s Center för eSamhället.

Samverkan. Samverkan. Samverkan.

Det är de tre punkterna som står högst på Per Mossebys prioriteringslista när han vid årsskiftet börjar som ny chef för Cesam, SKL:s Center för eSamhället.

– Vi i kommun- och landstingssektorn har under lång tid varit dåliga på samverkan, så nu är det allra viktigast, säger Per Mosseby, som fram till i somras var kommunstyrelseordförande i Vaxholm. Innan dess jobbade han i många år som konsult och vd inom IT-sektorn.

Sverige ligger högt på internationella rankingar på IT-området när det gäller infrastruktur, tillgång till internet och teknikmognad. Men när det kommer till e-förvaltning hamnar vi längre ner. I World Economic Forums ranking på en föga hedrande 24:e plats tillsammans med Kazakstan. Att det ser så illa ut kan åtminstone delvis vara en följd av det kommunala självstyret. I länder där staten visat med hela handen och talat om vad som ska gälla har utvecklingen gått snabbare. Men det är inte den svenska modellen. Både staten och SKL har legat lågt med att komma med centrala initiativ.

Kommuner och landsting har fått hitta egna lösningar, som kanske fungerar bra på hemmaplan men inte tillsammans med andra. Det har också gjort att skillnaderna har blivit stora. En del, framför allt stora kommuner, ligger långt framme, andra är bara i början på vägen mot en fungerande e-förvaltning. Å andra sidan har de som kommit i gång sent inte låst sig i slutna verksamhetssystem utan kan gå in mer förutsättningslöst i det nya.

Per Mossebys utmaning blir nu att vända utvecklingen så att självstyret ses som en möjlighet inte ett problem.

– Kvaliteten blir lidande när var och en försöker lösa sina problem ensamma. Vårt samhälle befinner sig i ett paradigmskifte med en mycket snabb teknisk utveckling som för med sig stora möjligheter för välfärden, säger han.

Han har ännu inte tillträtt men har redan hunnit märka hur stort intresset och behovet är av centrala insatser på det här området. SKL kommer att arbeta med kravspecifikationer och upphandlingar. Till exempel kommer e-arkiv att handlas upp gemensamt.

– Det behövs storskaliga, flexibla lösningar som ger utrymme för enskilda initiativ, säger Per Mosseby.

SKL satsar nu stort på det här området. Sedan ett år har man en särskild politisk beredning för e-samhället där Per Mosseby ingick tills han bytte sida och blev tjänsteman. Men för att något verkligen ska hända måste också staten vara med. Dels för att e-samverkan också ska fungera mellan stat och kommun, till exempel när det gäller fysisk planering och lantmäteri. En fungerande nationell e-legitimation är också ett gemensamt intresse. SKL hoppas på att regeringen gör en rejäl satsning i budgeten för 2014. I den budget som nu presenterats satsas visserligen 10 extra miljoner och totalt 38,5 miljoner. Men det räcker inte långt, om man ska ta sig från 24-platsen på världsrankingen.

– Det finns fantastiska möjligheter att ta Sverige till en position där vi är bäst i världen på e-förvaltning, säger Per Mosseby entusiastiskt.

3,3 miljoner i statliga pengar kom i alla fall nyligen SKL till del i form av bidrag från Vinnova till projektet för utveckling av digitala välfärdstjänster, som Cesam ansvarar för. Pengarna ska användas för tio delprojekt, som ska resultera i nya e-tjänster och prototyper, processer och upphandlingsunderlag samt förstudier och vägledningar. De tio delprojekten gäller:

  • Digitalt skolbibliotek
  • Webbaserad tjänst för självvärdering och beslut om miljöbalkstaxa
  • Öppet och säkert informationsutbyte inom skolan
  • Webbplats för att dela öppna e-tjänster och appar inkl. tjänsten Fixamingata
  • Digitalt erkännande av faderskap
  • Sammanhållen digitaliserad bygglovsprocess – Specifikation
  • Digitalisering av valadministration
  • Skalbar metodik för kommungemensamma tjänstedefinitioner för en mer dynamisk tjänstemarknad
  • Konferensen Offentliga Rummet
  • Webbaserad tjänst för idéer, erfarenhetsspridning och crowdfunding för utveckling av e-samhället.

LENA HÖRNGREN

0