Kvalitet & Förnyelse

21
nov

Offentlig sektor köper för 860 miljarder per år

Förra året köpte offentlig sektor varor och tjänster från privata leverantörer för 860 miljarder kronor. Det motsvarar en fjärdedel av BNP. Trots beloppets storlek och betydelse har denna offentliga marknad varit dåligt belyst tills Dagens Samhälle i fjol började kartlägga hur pengarna rör sig.

– Vår ambition är att visa omfattningen av det ekonomiska samarbetet mellan offentlig sektor och privat näringsliv, säger tidningens VD och chefredaktör Mats Edman.

Den andra upplagan av rapporten Den offentliga marknaden har nyligen publicerats. Tidningen har summerat totalvärdet av samhällets upphandling, inköp och finansiering av varor och tjänster. Man har även inkluderat de offentligt ägda aktiebolagen. Det visar sig att hälften av statens, kommunernas och landstingens samlade utgifter, exklusive transfereringar, går till att köpa varor och tjänster från näringslivet. I rapporten kartläggs bransch för bransch. Här är några av de fakta som redovisas:

  • Byggsektorn är störst på den offentliga marknaden. Byggföretagen beräknas sälja för 90 miljarder. Konkurrensen är svag och de tre stora, NCC, Peab och Skanska dominerar.
  • IT-sektorn gjorde förra året affärer med offentlig sektor på 47 miljarder. Mer lär det bli framöver om regeringen ska förverkliga ambitionen att Sverige ska bli bäst i världen på att använda IT i offentlig förvaltning. Atea är störst med 4,1 miljarder.
  • Skola, förskola och barnomsorg är den sektor där inköpen från privata företag ökat kraftigast. I fjol handlade det om 38 miljarder. Academedia är störst med 7 000 anställda, 64 000 elever och en omsättning på 4,1 miljarder.
  • Efter dessa tre sektorer i topp följer fastigheter (38 miljarder), läkemedel (33 miljarder), kollektivtrafik (31 miljarder) och omsorg (31 miljarder).

Dagens Samhälle har också kartlagt vilka 150 företag som är störst på den offentliga marknaden. Den listan toppas av de tre stora byggföretagen. NCC, Peab eller Skanska är inkopplade på alla större infrastrukturprojekt i landet. På fjärde plats kommer Carema, som också toppar listan över de företag som är mest beroende av offentlig sektor. Hela Caremas omsättning på 6,6 miljarder kommer från kommuner och landsting. I dagarna har Carema sjukvård sålts till sjukvårdskoncernen Capio, som idag är fyra på beroendelistan med en omsättning på 3,8 miljarder.

I rapporten berörs också det som varit den senaste tidens hetaste politiska fråga: vinsterna i välfärdsföretagen. Slutsatsen är att välfärdsföretagen inte skär guld med täljkniv och att de inte har högre rörelsemarginaler än övriga näringslivet. Mats Edman hoppas att tidningen genom rapporten kan bidra till ökad transparens och tydligare ekonomisk redovisning och därmed till en mer framtidsinriktad debatt.

”När fakta ligger i öppen dager kanske vi kan diskutera de verkliga utmaningarna; kvalitetsfrågorna, infrastrukturens förfall, den åldrade befolkningen och hur välfärden ska finansieras i framtiden”, skriver han i förordet.

Om allt går enligt planerna återkommer Dagens Samhälle med en ny rapport nästa år. Mats Edman ser inget kontroversiellt i detta.

– Vi vill spegla hela det offentliga åtagandet, inkluderat leverantörerna, säger han.

LENA HÖRNGREN

Fakta

Rapporten Den offentliga marknaden är en unik sammanställning av de ekonomiska relationerna mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn, som bygger på offentliga rapporter, bokslut samt kontakter med företag och branschorganisationer. Mer information och ett smakprov ur rapporten hittar du här: http://www.dagenssamhalle.se/om2012

0