Kvalitet & Förnyelse

22
mar

Chefer har mycket att lära av skådespelare

Lena_Ahlstrom_Jonas_karlsson

Lena Ahlström och Jonas Karlsson

Vad är det för likhet mellan att vara chef och att vara skådespelare? Svar: Båda är ständigt iakttagna på jobbet. För skådespelaren är detta uppenbart, men alla chefer är inte medvetna om hur iakttagna de är.
– I hissen, i lunchrummet, på personalfesten, som chef blir man alltid betraktad, alltid bedömd, säger Lena Ahlström, som är VD för och grundare av Ledarstudion där man har skådespelare i sina ledarskaps- och kommunikationsutbildningar. Bland dem Jonas Karlsson, som tillsammans med Lena Ahlström och Sophie Tolstoy Regen håller ett timslångt seminarium om ledarskap, kommunikation och scenspråk på Kvalitetsmässan.
Synligheten är inte den enda likheten mellan skådespelare och chefer. En annan är att jobbet ytterst handlar om att kommunicera och övertyga. Lena Ahlström suckar lätt när hon hör invändningen att skådespelare spelar och förställer sig, i en roll, medan chefer för att vara trovärdiga måste vara sig själva. Även chefer går in i sin roll – ledarskapet – med sig själva.

– Det är den vanligaste myten. En bra skådespelare utgår från sig själv och jobbar med sig själv. Det är när skådespelarna inte gör det som pjäsen kan bli dålig, säger Lena Ahlström.

Ett budskap förmedlas inte bara med orden. Rösten, kroppen och rörelsemönstret säger minst lika mycket. Om man vill nå fram till sina åhörare måste allt stämma överens. Oavsett om man står inför en Dramatenpublik eller pratar på ett ordinärt veckomöte. Det blir till exempel svårt att övertyga medarbetarna om att företagets utveckling går åt rätt håll om man har en bekymrad rynka mellan ögonbrynen.

Att tala inför publik är bland det läskigaste som finns för många. Lena Ahlström hörde själv till de blygas skara när hon var ung. Men hon kom över det och lär nu andra hur man gör. Förutsättningen för att bli en bra kommunikatör och därmed bra ledare är självkännedom och träning. Förberedelsen är A och O.

Skådespelare har längre repetitionsperioder än chefer, men oförberedd bör man inte vara. Man måste ha gjort budskapet till sitt. Det är inte alltid så lätt i politiskt styrda organisationer där cheferna inte sällan upplever sig som budbärare av politikens budskap snarare än förmedlare av något de själva tror på. En i längden ohållbar chefssituation, menar Lena Ahlström.

– Om man inte kan äga budskapen bör man nog fundera över om man har rätt jobb och göra något åt det för att hitta något som bättre stämmer överens med de egna värderingarna, säger hon.

Med hjälp av skådespelarnas och de övriga handledarnas retorik och ledarskap, hittar deltagarna i Ledarstudions program sin inre röst och får hjälp att artikulera den.

– Jag kanske inte alltid är allra bäst på att göra allt själv – men jag är himla bra på att se vad andra gör och hur de kan variera det, säger Jonas Karlsson.

Att kontakter med eliten av svenska skådespelare, i en utbildning, ger en lockande stjärnglans för deltagarna är lätt att förstå. Men utbytet är ömsesidigt. Skådespelarna är inte bara här för att få ett extraknäck utan är certifierade handledare, som tar sin uppgift på största allvar.

– Att se hur människor utvecklas, förstå på vilket sätt vi är olika och hur vi kan förändra oss själva samt att man kan träna på att hantera relationer, som ledarutvecklarna håller i, är viktiga insikter som ger mig mycket både i mitt författarskap och skådespeleri, säger Jonas Karlsson.

Lena Ahlström som har ett förflutet som bland annat påklädare på Stadsteatern, ansvarig för ledarutveckling på SAS och vice VD på FöreningsSparbanken, har drivit Ledarstudion sedan 2003. Under åren har chefer från de flesta branscher passerat studion vid Odenplan. Men en kategori saknas. Hon har hittills aldrig haft en teaterchef på någon av sina utbildningar.

– Det vore jättespännande, säger Lena Ahlström.

LENA HÖRNGREN

 

 

 

0