Kvalitet & Förnyelse

22
mar

Snart får vi alla ett eget hälsokonto

hagglund_sitting

Socialminister Göran Hägglund (KD)

Från och med nästa år ska den som vill kunna lägga upp ett personligt elektroniskt hälsokonto. Regeringen har avsatt 40 miljoner kronor i år och därefter 100 miljoner per år för att göra det möjligt för människor samla information om sin hälsa på ett ställe.

– Allt fler ser det idag som helt självklart att ha elektronisk tillgång till personlig vårdinformation på samma sätt som man har tillgång till uppgifter om sin egen ekonomi och hanterar ärenden med myndigheter, motiverar socialminister Göran Hägglund satsningen.

Regeringen tror att ett personligt hälsokonto kan vara till nytta både för den som är frisk och vill hålla koll på sin hälsa och för den som är sjuk och har många vårdkontakter och mycket information att hålla reda på. Prioriterade områden för kontona är läkemedel, medicinsk information, vaccination, kronisk sjukdom, BVC, mödravården och hälsodagbok.

Staten står för den tekniska grundplattformen för hälsokontot. Upphandling pågår i Apoteket Service AB:s regi. Enligt tidplanen ska en första version presenteras i år och systemet vara i bruk 2014. När den nya Myndigheten för vårdinfrastruktur startar sin verksamhet 2014 tar den över ansvaret för driften av hälsokontona.

Vinnova kommer att få i uppdrag att stimulera tjänsteutvecklingen på området, det vill säga se till att det finns appar och andra lösningar som gör det möjligt att fylla kontot med användbart innehåll.

– En patientförening som vill underlätta för sina medlemmar att dokumentera sin sjukdom, hälsoföretag och apotekskedjor, är några av de organisationer Vinnovas chefsstrateg Daniel Forslund tror kan vara intresserade av att skapa tjänster för hälsokontot.

Eftersom hälsokontot är personligt avgör var och en vad som ska finnas där och vem som ska ha tillgång till informationen. En enkät bland allmänheten visade att man framför allt var intresserade av att ha tillgång till vaccinationslista, remisser, läkemedelslista, provtagningar samt att få en samlad överblick över allt som rör den egna hälsan, ett sorts kontoutdrag.

En förutsättning för att personliga hälsokonton ska bli en framgång är att kontona kan integreras med journalinformation. Arbete pågår med att lösa detta via Mina vårdkontakter, som idag har 1,1 miljoner användarkonton. Det arbetet drivs av Stockholms läns landsting på uppdrag av Cehis (Center för eHälsa i samverkan).

LENA HÖRNGREN

0