Kvalitet & Förnyelse

22
mar

Uppdrag: nytänkande reformförslag

stefan_folster

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet

Stefan Fölster har fått nya saker att tänka på. Ett index över mänsklig utveckling, nya modeller för välfärdsfinansiering och kommunsammanläggningar är en del av det Svenskt Näringslivs tidigare chefsekonom funderar över i sin nya roll som chef för tankesmedjan Reforminstitutet. Uppdraget är att komma med nytänkande reformförslag. Gensvaret har i starten varit mycket positivt.

­– Det finns ett sug efter innovation och kreativitet i samhällsdebatten också från partier och intresseorganisationer, säger Stefan Fölster.

Hans första utspel i den nya rollen var att på DN Debatt presentera en rapport som pekade på stora och växande sociala problem i fattiga glesbygdskommuner där arbetslöshet och bidragsberoende är på Greklands och Italiens nivå. Problem som kommit i skymundan av det Stefan Fölster kallar en pseudodebatt om invandringsproblem. Det är inte i de invandrartäta kommunerna de största problemen finns. Läget är ofta värre i de kommuner som hamnar lågt på hans index över mänsklig utveckling. Det bygger på ett FN-index och jämför utfallet när det gäller skolan, jobben, hälsan, pengarna och kategorin ”hopplöshet och utveckling”.

– Regeringen borde satsa på en utvecklingsmiljard, enligt samma modell som sjukskrivningsmiljarden, för att stimulera åtgärder som gör att fler klarar gymnasieskolan och att ungdomsarbetslösheten minskar utan att skatten höjs, är Stefan Fölsters förslag till lösning.

Stefan Fölster vill även att regeringen ska stimulera kommunsammanläggningar på frivillig väg. På så vis skulle man använda de gemensamma resurserna bättre till exempel på upphandlingsområdet. Däremot är han i sin nya roll inte ute efter den kommunala skatteutjämningen trots att han egentligen tycker att det motverkar den utveckling han skulle vilja se.

Kommunerna behöver inte sitta och vänta på initiativ från regeringen. Det finns mycket de kan göra på egen hand för att vända utvecklingen. Som ett gott exempel nämner han Karlsborg, som drabbades hårt när försvaret drog ner.

– Tack vare gemensamma insatser av eldsjälar som kommunstyrelsens ordförande och en företagare lyckades man förbättra företagsklimatet och förändra den kommunala förvaltningen, säger han.

Idéer saknas inte på den nystartade tankesmedjan Reforminstitutet. Stefan Fölster funderar också över om det går att hitta en ny modell för välfärdsfinansiering. New Public Managements brister har blivit uppenbara, inte minst genom Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie om sjukvården i Dagens Nyheter. I stället skulle Stefan Fölster vilja se en modell där utförarna får betalt efter levererat resultat. Ett gott exempel är att en klinik som utför höftledsoperationer inte får betalt för alla ingrepp utan bara de lyckade.

– Men en sådan modell kräver en del utvecklingsarbete, medger Stefan Fölster, som inte omedelbart låter sig nedslås av invändningar. Det får alla goda idéer när de är nya, men efter ett tag ses de som självklara.

Han verkar uppenbart trivas i sin nya roll där han slipper de ideologiska skyttegravarna och kan tänka mera fritt.

– Jätteroligt, är hans omdöme om den första tiden på nya jobbet.

Stefan Fölster medverkar vid två seminarier på Kvalitetsmässan den 19-21 november. Det ena handlar om rapporten om de sociala skillnaderna i landet. Det andra om nya modeller för välfärdsfinansiering.

LENA HÖRNGREN

Fakta:

Reforminstitutet är en oberoende policyinriktad tankesmedja som enligt hemsidan www.reforminstitutet.se ska mejsla fram reformförslag som ”för Sverige framåt i en tid av snabb teknisk utveckling och globalisering”. Finansiär är Stiftelsen Fritt Näringsliv.

 

0