Kvalitet & Förnyelse

22
mar

Välfärdens hjältar

Annika_Strandhall_05

Annika Strandhäll, ordförande Vision

Visions ordförande Annika Strandhäll kallar sina medlemmar ”välfärdens hjältar”. Arbetsgivaren SKL säger att de har Sveriges viktigaste jobb. Ändå är det få av dagens studenter som i första hand vill jobba inom kommun och landsting. Annika Strandhäll tycker att det är dags att nu på allvar knyta samman diskussionerna om framtidens utmaningar för välfärden och villkoren för dem som jobbar i sektorn.

– Syftet är leverera hög kvalitet i välfärden till medborgarna. Då måste man också kunna konkurrera om den bästa arbetskraften, säger hon.

Då handlar det självklart om löner. Att peka på strukturella löneskillnader mellan olika branscher är en prioriterad fråga för Vision, eftersom medlemmarnas löner ligger lägre än jämförbara grupper inom den privata sektorn. Men lönen är inte allt. Att kunna jobba flexibelt för att klara livspusslet, är en annan konkurrensfaktor. Liksom att som anställda känna att ens kreativitet och innovationsförmåga tas till vara. Även på det området tycker Annika Strandhäll att det finns stora förbättringsmöjligheter för de kommunala arbetsgivarna.

– Man måste våga släppa loss medarbetarnas kreativitet och inte vara rädd att ta till sig deras idéer, säger hon.

I en enkät som Kvalitetsmässan genomfört bland politiker och tjänstemän svarar 66 procent av politikerna och 75 procent av de högsta cheferna i kommuner och landsting att kostnaderna kan sänkas utan att kvalitetens försämras. Annika Strandhäll svarar också ja på den frågan.

– Självklart, men då måste styrningen förbättras och innovationskraften tas till vara bättre, säger hon.

Det här är frågor där Annika Strandhäll tycker att fack och arbetsgivare borde jobba tillsammans för att åstadkomma förändringar. Hon ser ingen motsättning mellan ett sådant långsiktigt arbetssätt och det traditionella fackliga arbetet, där man nu går in i en ny avtalsrörelse,

– Tvärtom, om vi ska nå vår målsättning att våra medlemmar i sitt jobb ska kunna leverera en välfärd av god kvalitet behöver vi jobba gemensamt med arbetsgivarna för att förändra bilden av sektorn, säger hon.

Annika Strandhäll blev ordförande för SKTF i juni 2011 när hennes företrädare Eva Nordmark blev TCO-ordförande. Tre månader senare bytte förbundet namn till Vision. Namnbytet, som inte hängde samman med ordförandeskiftet, var det utåt mest påtagliga tecknet på arbetet att med förnya organisationen för att skapa ett modernt och relevant fackförbund. Annika Strandhäll är nöjd med utvecklingen. Medlemsantalet ökar. Av dagens 160 000 medlemmarna är det 13 000 som aldrig tillhört SKTF. Undersökningar visar att det nya namnet är etablerat. Idag är det få som talar om förbundet som något annat än Vision.

Att fortsätta lyfta problemet med de strukturella löneskillnaderna, som drabbar alla Visions medlemmar oavsett kön, är tillsammans med de långsiktiga välfärdsfrågorna viktigast för Annika Strandhäll och förbundet just nu.

– Det är stora frågor med enorm betydelse för dem som väljer att jobba inom Visions avtalsområde, konstaterar hon.

LENA HÖRNGREN

Fotnot:

Kvalitetsmässans enkät ställde frågan ”Kan de offentliga verksamheterna på det stora hela bli effektivare”. 66 procent av politikerna och 75 procent av cheferna svarade ”Ja, kostnaderna kan i de allra flesta fall sänkas utan att kvaliteten på tjänsterna blir lägre för medborgare och företag”. På frågan om det går att förbättra kvaliteten på tjänsterna utan att tillföra resurser svara 67 procent av politikerna och 88 procent av cheferna ja. Både chefer och politiker tror att effektivitet och kvalitet i första hand kan förbättras genom att kommuner och landsting blir bättre på att ställa och följa upp kvalitetskrav. Enkäten besvarades av 1 749 politiker och 85 kommun-/landstingschefer.

0