Kvalitet & Förnyelse

18
apr

3,6 miljoner argument för ökad jämställdhet

maria_arnholm

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP).

– Sverige behöver företag, förskola och feminism.

Med dessa tre F sammanfattade jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) sitt budskap när hon nyligen talade vid presentation av boken Arbete och jämställdhet – förändringar under 50 år, som getts ut av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Som professionell kommunikatör vet Maria Arnholm betydelsen av att tydliggöra sitt budskap. Summan 3,6 miljoner lär också återkomma i hennes tal.

– Det skiljer i genomsnitt 3,6 miljoner i livslön mellan män och kvinnor, det innebär en oändligt stor skillnad i trygghet, frihet och makt, sa hon.

När Maria Arnholm skulle rösta för första gången hade Folkpartiet en affisch med texten ”I Folkpartiets Sverige är det ingen nackdel att vara kvinna”. Det avgjorde hennes partival. Senare kom hon att jobba nära Bengt Westerberg.

”En alfahanne, som använde sin makt till att jobba för jämställdhet”, enligt Maria Arnholm, som dock tycker att han fått betala ett personligt pris för detta. Att vara utsedd till hederskvinna har inte varit till fördel i hans karriär efter politiken.

De senaste 20 åren har Maria Arnholm varit verksam inom näringslivet. När hon nu är tillbaka i politiken kan hon konstatera att en hel del har gjorts men att mycket återstår

”Vi sitter kvar där vi inte vill vara”, konstaterade hon och exemplifierade med att kvinnorna tar 75 procent av föräldraledigheten, 65 procent av VAB-dagarna och utgör nio av tio deltidsarbetande.

De 3,6 miljonerna i löneskillnad gör att lönefrågan hamnar högt på Maria Arnholms prioriteringslista. Kvotering till bolagsstyrelser kommer betydligt längre ner på listan. Men hon tycker att politiker i stat och kommun borde använda sina positioner i de egna bolagen till att förändra könsbalansen i sina styrelser. Även som arbetsgivare borde politikerna använda makten till att främja jämställdhet genom att förbättra kvinnolönerna. Men kommunpolitikerna ska inte räkna med pengar från jämställdhetsministern för det arbetet.

”Ni har beskattningsrätt använd den till det ni tycker är viktigt”, är hennes budskap till kommunpolitiker som hoppas på statligt stöd. Samtidigt som hon påpekar att regeringen satsat 1 miljard på karriärtjänster för lärare, som ju är utpräglat kvinnoyrke.

Den kommunala världen lyckades dock överraska den nya jämställdhetsministern på ett positivt sätt när hon var på en SKL-konferens om jämställdhetsintegrering och majoriteten av deltagarna var män.

– En närmast religiös upplevelse, var hennes beskrivning.

Jämställdhetsfrågor är i hög grad vardagsfrågor, inte minst kopplat till föräldraförsäkringen. Maria Arnholm vill avvakta effekterna av den införda jämställdhetsbonusen innan hon går vidare på den vägen eller tar ytterligare steg och inför individualiserad föräldraförsäkring. Någon utbyggd föräldraförsäkring kommer hon inte att verka för.

– Den är redan generös och ju längre den blir, desto mer låser den fast kvinnorna. Reformutrymmet bör användas till annat, ansåg hon.

Politik är det möjligas konst, inte minst när det gäller jämställdhet. På moderatorn Cecilia Garmes fråga om när Maria Arnholm anser att vi har uppnått målet blev svaret:

– När det i hälften av de svenska familjerna är kvinnan som tjänar mest.

LENA HÖRNGREN

Fotnot: Maria Arnholm kommer att medverka på Kvalitetsmässan i ett seminarium om könsmaktordningen med rubriken Mer än jämställd. Övriga medverkande är Gudrun Schyman, som numera titulerar sig frilansfeminist, författaren Maria Sveland, debattören Elise Claeson och Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet.

0