Kvalitet & Förnyelse

18
apr

Mer konkurrens och större skillnader för effektivare skolmarknad

Mikaela_Valtersson

Mikaela Valtersson, tidigare Miljöpartiet, idag vice vd för en av skolkoncernerna, Kunskapsskolan.

Nationalekonomen Fredrik Bergström går på tvärs mot den aktuella skoldebatten. När allt fler kräver mindre valfrihet och minskade skillnader vill han ha mer konkurrens, mer differentiering och – kanske mindre kontroversiellt – mer information.

– Syftet är att utveckla skolmarknaden för att få bättre effektivitet, säger Fredrik Bergström, som har ett förflutet på Handelshögskolan och idag jobbar som affärsområdeschef på analys- och teknikkonsultföretaget WSP.

Idéerna framförs i boken Skolmarknaden. Nya vägar framåt, som Fredrik Bergström skrivit tillsammans med Emanuel Welander på uppdrag av tankesmedjan Uppdrag Välfärd.

Fredrik Bergström tycker att skolan idag är så hårt styrd av skollag och läroplan att det inte finns utrymme för nytänkande och att prova andra lösningar. Han skulle vilja göra det möjligt för skolorna att anlita underleverantörer för att komplettera den egna lärarkåren med specialister. På så vis skulle nya företag kunna startas och lärarna få ökade karriärmöjligheter.

De skolor som lyckas väl med detta skulle få ett mer attraktivt erbjudande till elever och föräldrar och därmed klara sig bättre i konkurrensen. Fredrik Bergström har ett idrottsförflutet och gillar konkurrens, även på skolområdet. En skola som inte fungerar borde läggas ner oavsett om den är privat eller kommunal.

– Man måste vara lite tuffare och våga ifrågasätta det som inte fungerar, tycker han.

En förutsättning för en fungerande marknad är att konsumenterna har information så att de kan fatta väl underbyggda beslut. På skolmarknaden är det egentligen inte brist på information, men den som finns är antingen svårtillgänglig eller partisk.

– Skolorna tenderar att överdriva sin förträfflighet därför borde någon extern aktör utvärdera och publicera informationen, tycker Fredrik Bergström.

Vid det seminarium där rapporten publicerades fick han mest medhåll från panelen när det gällde kravet på bättre information. I synnerhet information som inte bara visar betygen utan också i vad mån skolan lyckas utveckla eleverna. Informationsfrågan ingår i Friskolekommitténs uppdrag.

– Det låter lätt och bra, men har visat sig svårt i praktiken, konstaterade ordföranden Lars Leijonborg (FP), som tyckte att ett obligatoriskt statligt system vore den rimliga lösningen.

Björn Öckert, som är forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning (IFAU) varnade för en övertro på information:

– Elever och föräldrar väljer skola utifrån andra skäl än man skulle vilja ur ett samhällsperspektiv, till exempel utifrån trevlighet.

Panelen välkomnade förslagen om att ge skolorna ökat handlingsutrymme och varnade för konsekvenserna av dagens hårda centrala styrning av skolan och de stora koncernernas växande dominans.

– Vi måste värna om friskolereformens ursprungliga mål om mångfald, de idéburna skolorna har kommit bort, ansåg Håkan Wiclander, som är chef för ABF Stockholm.

Även Mikaela Valtersson, tidigare Miljöpartiet, idag vice vd för en av skolkoncernerna, Kunskapsskolan, var kritisk mot detaljstyrningen:

– Ju mer man reglerar input i stället för att styra genom resultat, desto mindre blir utrymmet för nytänkandet, varnade hon.

Fredrik Bergströms rapport har ett strikt marknadsperspektiv. Flera i panelen var tveksamma till om det verkligen fungerar på skolområdet. Bland dem Marika Lindgren Åsbrink, ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna och själv skolpolitiker, som dock inte ville riva upp friskolereformen.

– Det gäller att slå vakt om det som är positivt, till exempel valfriheten och steg för steg göra skolan bättre, sa hon.

LENA HÖRNGREN

Fakta:

En del av de frågor som diskuteras i rapporten tas upp vid Kvalitetsmässans seminarium ”Får alla barn samma chans i skolan?”. Där diskuteras bland annat vad som kan göras för att öka likvärdigheten och vilka lärdomar man kan dra av skillnaderna mellan olika skolor. Seminariet arrangeras av Svenskt Näringsliv.

0