Kvalitet & Förnyelse

18
apr

Viktigt att Sverige förebygger korruption

bo_rothstein

Professor Bo Rothstein

Inget land är fritt från korruption. Men precis som för sjukdomar som TBC och HIV är problemet större i vissa länder än i andra. Det gäller i båda fallen att vara vaksam och att försöka sätta in rätt behandling. Det är allt annat än lätt, konstaterar professor Bo Rothstein, som är internationell auktoritet inom korruptionsforskningen och vet hur svårt det är att åstadkomma förändring.

– Det finns en stark stabilitet i systemen, som tycks självförstärkande både vid hög och låg korruption, säger han.

Bo Rothstein har sin bas vid Göteborgs universitet där han leder QoG-institutet vid den statsvetenskapliga institutionen. QoG står för Quality of Government. På svenska heter det Institutet för forskning om korruption och samhällsstyrningens kvalitet. Här finns 25 forskare vilket gör det till ett världens största forskningscenter på det här området. Bo Rothstein är också vetenskapligt ansvarig för Anticorrp, som är ett EU-finansierat forskningsprogram med en budget på 10 miljoner euro och som engagerar 70 forskare från olika discipliner.

– Satsningen visar hur allvarligt EU ser på korruptionsproblemet, säger Bo Rothstein.

Anticorrp startades i fjol så än finns inga resultat att redovisa. Bland annat jobbar man med en stor undersökning där 74 000 personer tillfrågas om hur de uppfattar korruptionen och vilka egna erfarenheter man har. Historikerna i projektet funderar över vad det var som hände i dagens lågkorruptionsländer, däribland Sverige, på 1800-talet.

– Korruptionen i Sverige var i början av seklet ungefär på dagens rumänska nivå, men runt 1870 var problemet i stort sett borta, konstaterar Bo Rothstein.

Förklaringen är att det gjordes många reformer under en relativt kort tid, som tillsammans bidrog till att skapa en opartisk svensk statsmakt. Till exempel försvinner under den här perioden de adliga privilegierna, skråsystemet avskaffas, skattesystemet ändras och ämbetsverken organiseras om.

Förhoppningsvis ska den historiska analysen bidra till större teoretisk förståelse för korruption och därmed till mer effektiva åtgärder för att lösa problemet. Det man hittills har gjort har inte haft någon nämnvärd effekt.  Demokratiutvecklingen i världen har de senaste decennierna gått i positiv riktning, vilket givetvis är glädjande. Men för att förbättra människor levnadsvillkor räcker det inte med demokrati, man måste också komma åt korruptionen. Det visar till exempel utvecklingen i Sydafrika. Att människor på många sätt har det bättre i diktaturen Kina än i det demokratiska Indien är ett annat exempel.

På frågan om den globala finanskrisen gjort problemet värre svarar Bo Rothstein:

– Analyser pekar på att korruption är en mycket viktig orsak till finanskrisen.

Italien och Grekland hade exempelvis inte varit så illa ute som man är idag om man haft en mer välfungerande förvaltning.

Medvetenheten om korruptionens negativa effekter för hela samhällsbygget har ökat. Inte minst i Sverige. Media har ökad uppmärksamhet på problemet och nyligen kom ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) med en rapport, som man kan läsa mer om i artikeln Växande misstro mot maktens hederlighet. Den visar att fler svenskar tror att det förekommer korruption, vilket Bo Rothstein ser som oroande. Han delar ändå inte rapportförfattarnas oro för att detta riskerar undergräva den svenska demokratin.

Men för den skull bör svenska lagstiftare inte rycka på axlarna åt problemet. Bo Rothstein tycker att man framför allt bör se över kommunrevisionen och den offentliga upphandlingen.

– Problematiken borde även tas upp i utbildningen av till exempel jurister, läkare och ekonomer. Idag får de här grupperna ingen duvning alls och det är inte bra, säger han.

Om Sverige vill fortsätta att tillhöra de länder där korruption är ett relativt litet problem gäller det att agera förebyggande.

LENA HÖRNGREN

Fotnot:

På Kvalitetsmässan medverkar forskare från Quality of Government-institutet vid ett seminarium med rubriken Vem kan man lita på? Där diskuteras bland annat den svenska korruptionen i ett internationellt perspektiv och vad som kan göras för att förebygga korruption.

0