Kvalitet & Förnyelse

21
maj

Carin Götblad saknar chefsrollen

Royal_Wedding_Stockholm_2010-Konserthuset-Carin_GötbladCarin Götblad har tagit av polisuniformen och är numera nationell samordnare mot våld i nära relationer. Trots att hon just nu inte har en tung chefsposition har hon kvar sitt engagemang för ledarskapsfrågor.

– Ett modernt ledarskap kräver bred samhällsorientering. Samhället är så komplext idag att ingen bara kan se till sin egen organisation vare sig man jobbar i privat eller i offentlig verksamhet, säger Carin Götblad, som under sina år som länspolismästare i Stockholm hann med att bli en av landets mest prisbelönta chefer. Bland annat utsågs hon till Årets Chef, Årets Ledare och Årets Yrkeskvinna för att nämna de tyngsta titlarna.

Carin Götblad har i huvudsak jobbat i offentlig verksamhet och tycker att det är att jobba med några av samhällets största utmaningar . Här svarar man för välfärdssamhällets grundpelare: vård, skola, omsorg och rättsväsendet. Ett viktigt uppdrag, där man ständigt blir granskad och ifrågasatt.

– Till skillnad från privat verksamhet kan man inte lägga ner en till synes hopplös verksamhet utan måste ständigt hitta nya sätt att förbättra och utveckla det man gör, säger Carin Götblad.

Hon tycker att motsatsen till ett modernt ledarskap är när man bara går in för att fixa sin egen ruta. Omodernt ledarskap kan också vara ett ledarskap som är alltför kontrollerande och där de ekonomiska målen är det enda som räknas. Det leder till ökad byråkrati, men det är inte det enda problemet:

– Om rädslan för att inte kunna visa snabba resultat och rädslan för inspektionsmyndigheten dominerar, får vi fyrkantiga och okänsliga organisationer.

I sitt nya uppdrag som nationell samordnare har Carin Götblad hittills lyssnat på människor och organisationer och samlat in underlag från olika delar av samhället.

­– Jag kämpar för att inte drunkna i denna komplexa, men oerhört viktiga fråga, säger Carin Götblad.

Nästa steg i arbetet blir skriva förslag som förhoppningsvis ska underlätta arbetet mot våld i nära relationer.  Ambitioner och förväntningar är höga, men det är allt annat än lätt.

– Det är väldigt många olika parter att diskutera och förankra våra idéer med. Och hela tiden dyker det upp nya komplikationer. Bara alla olika sekretesslagar gör det nästan omöjligt att kunna arbeta samordnat kring våld i nära relationer, konstaterar Carin Götblad.

Att vara nationell samordnare är ett mycket annorlunda uppdrag än att vara högsta chef för en stor organisation.

– Jag saknar att inte driva operativ verksamhet. Att kunna visa vad som gäller genom handling ger så mycket större genomslag, säger Carin Götblad.

Uppdraget som nationell samordnare avslutas vid halvårsskiftet 2014. Vad som händer då återstår att se, men det skulle inte förvåna om Carin Götblad åter kommer att ses i polisuniform i en operativ roll.

LENA HÖRNGREN

Fotnot: Carin Götblad inleder Kvalitetsmässans delkonferens Chef & Ledare där temat är modernt ledarskap.

0