Kvalitet & Förnyelse

21
maj

Haparanda, Karlstad eller Västerås blir Sveriges IT-kommun 2013

it_kommun

Sveriges IT-kommun 2013 heter antingen Haparanda, Karlstad eller Västerås. Dessa tre kommuner har nominerats och gör upp om utmärkelsen som delas ut till den som bäst använt digitaliseringens möjligheter för att göra kommunen enklare, öppnare och effektivare. Alla anmälda kommuner har beskrivit sitt arbete inom fem olika områden. Här följer ett axplock för de nominerade kommunerna i form av ett exempel område för område.

IT förbättrar service, säkerhet och tillgänglighet

Haparanda: Först med att erbjuda alla medborgare en digital brevlåda, Brevo, som ger säker tvåvägskommunikation.

Karlstad: Värd för Värmlandskommunernas IT-nämnd och för deras gemensamma plattform för e-tjänster, som gett medborgarna fler e-tjänster och minskat kostnaderna för drift och support.

Västerås: E-hemtjänst, som gör det möjligt för äldre att bo hemma längre, med hjälp av bildtelefoni, elektronisk brevlåda i teven och nattillsyn via kamera

 

IT ger nya vägar till demokrati och delaktighet

Haparanda: eFörslag gör det möjligt för alla, oavsett ålder och bostadsort, att väcka förslag, som går till beslut i ansvarig nämnd vid minst 30 underskrifter.

Karlstad: Flitig Facebook-användare, bland annat för information, dialog, felanmälan och för att ta emot medborgarnas idéer.

Västerås: Stadsbiblioteket bidrar till den digitala delaktigheten genom aktiviteter för att öka kunskap och främja användandet av Internet.

 

IT hjälper till att bygga det goda samhället

Haparanda: Flera teknikprojekt inom äldreomsorgen, bland annat digitala trygghetslarm och ett kommande projekt med digital diagnostik.

Karlstad: Centraliserad IT-enhet ansvarar för all utrustning och ser till att alla enheter hanteras och återvinns miljömässigt korrekt.

Västerås: Västeråsbarometern på hemsidan redovisar miljö- och folkhälsoarbetet och hur miljömålen nås.

 

IT sänker kostnader och ökar effektivitet

Haparanda: Digitaliserat politiskt nämndstöd sedan 2010, nästa steg blir att digitalisera nämndprocessen fram till arkivering.

Karlstad: Styrgrupp för IT där verksamhetsföreträdare värderar viktigare förändringsarbeten utifrån stordriftsfördelar, samordning och risk.

Västerås: Västerås stads inköpsportal (VIP) har resulterat i en effektivare inköpsprocess och ett enhetligt arbetssätt för alla förvaltningar.

 

IT öppnar för samarbete

Haparanda: Har gränslöshet som sitt motto, konkretiserat bland annat i ett gemensamt tvåspråkigt bokningssystem med grannstaden Torneo inom fritidsektorn.

Karlstad: Samarbete internationellt i EU-projektet Smart Cities, regionalt i den värmländska IT-nämnden och med universitetet kring tester av användarvänlighet och tillgänglighet.

Västerås: Bjuder in Västmanlands övriga kommuner att delta vid större upphandlingar, senast av systemstöd för socialtjänsten inklusive vård och omsorg.

 

De tre nominerade kommunerna går vidare till en noggrann granskning. Juryn utser därefter en vinnare som får ta emot priset vid Kvalitetsmässans invigningsgala den 19 november. Juryns ordförande är direktör Per Mosseby, Sveriges Kommuner och Landsting. Övriga ledamöter är professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet, Anne-Marie Fransson, vd IT&Telekomföretagen, Jan Gulliksen, ordförande Digitaliseringskommissionen, Crister Molander, Government Market Development Manager Microsoft, Madeleine Siösteen Thiel, programansvarig VINNOVA, Mats Edman, chefredaktör Dagens Samhälle och Henrik Edman, verksamhetsansvarig Kvalitetsmässan.

 

LENA HÖRNGREN

0