Kvalitet & Förnyelse

12
jun

Den goda ledaren månar om sina medarbetare

eirnhorn

Stefan Einhorn

Vårt behov av snällhet tycks oändligt. Stefan Einhorns bok Konsten att vara snäll har sedan den kom ut 2005 sålts i mer än 300 000 exemplar bara i Sverige och översatts till 18 språk. Många har också mött bokens budskap genom de föreläsningar Stefan Einhorn genomfört i olika sammanhang. Den 21 november finns chans att höra honom på Kvalitetsmässan.

– Jag tror att viljan att göra goda gärningar är universell, är Stefan Einhorns förklaring till bokens framgångar.

Han använder omväxlande orden ”god” och ”snäll”. God kanske är det mest gängse för den typ av handlingar och beteenden som Stefan Einhorn skriver om. Men en bok med titeln ”Konsten att vara god” hade knappast blivit samma succé.

– Hade den hetat ”Konsten att vara etisk” hade den sålt i 242 exemplar, tror Stefan Einhorn.

Men egentligen är det en etikbok han skrivit. En bok om vardaglig etik, paketerat på ett sätt att det tilltalar många. Även de som känner sig främmande för begreppet etik, men tycker att man kan ska bete sig på ett anständigt sätt mot sina medmänniskor. Den känslan tror Stefan Einhorn ingår i vår biologi. Vår vilja och förmåga att samarbeta och hjälpa varandra är en förklaring till den mänskliga rasens överlevnad.

– Sedan är människor naturligtvis mer eller mindre benägna att göra gott.

Ondskan finns, men den är ett undantag. Det är undantagen som väcker uppmärksamhet. Inte minst i vår medialiserade tid. Stefan Einhorn ser upploppen i Husby som ett exempel på ett sådant undantag som gett stora rubriker. Medan däremot motkrafterna som mobiliserades för att få stopp på händelseutvecklingen inte har synts lika mycket.

– Jag tycker jag ser en massa godhet hela tiden.

Han försöker leva som han lär, även om han förstått att han ibland kan uppfattas som sträng. Men det finns ingen motsättning mellan att vara sträng och snäll. Den snällhet han förespråkar är inte kravlös eller mesig, utan handlar mera om hur vi förhåller oss till varandra. Om att bete sig mot andra som man själv vill bli behandlad.

Många av Stefan Einhorns läsare och åhörare är chefer, som vill göra gott men som också måste fatta tuffa beslut. Beslut som får stora konsekvenser både för enskilda och för verksamheten.

– Den goda ledaren månar om sina medarbetare, är Stefan Einhorns grundläggande inställning.

Därmed månar den goda ledaren också om verksamheten och om resultatet. Forskningen visar att företag där medarbetarna blir sedda och uppmärksammade för det de gör blir mer framgångsrika.

Stefan Einhorn ägnar idag merparten av sin tid åt skrivande och föreläsande. Men han har inte helt släppt läkar- och forskarrollen utan är kvar på 25 procents tjänst på Karolinska Institutet. I huvudsak ägnas den tiden åt undervisning, bland annat för blivande läkare i etik och bemötande. Konsten att vara snäll var hans tredje bok. En av efterföljarna heter Vägar till visdom, som enligt varje gängse mått är en framgång, men som inte kommer upp i samma försäljningssiffror. Stefan Einhorn tycker inte att man av detta ska dra slutsatsen att intresset för visdom är mindre än för snällhet.

– Antagligen hade den sålt bättre om jag kallat den Konsten att vara klok, säger han.

Stefan Einhorn är inte den som strävar efter att återupprepa en succé. I stället söker han nya vägar för sitt skrivande. 2011 kom hans första roman, Änglarnas svar, som beskriver spåren från andra världskriget för några människor i efterkrigstidens Sverige. En bok som en recensent liknat vid en pusseldeckare. I sin nästa bok, Stamträdet, som kommer i september, tar han steget fullt ut och ger sig på denna konkurrensutsatta genre. Men han gör det på sitt eget vis.

– Som alltid i mina böcker finns det existentiella perspektivet med, lovar han.

LENA HÖRNGREN

0