Kvalitet & Förnyelse

12
jun

Från punk till pamp

dan_eliasson

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson

– Vi ska undanröja vanmakt

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson räds inte de stora orden när han beskriver målet för det förändringsarbete som pågår. 500 000 nya sjukskrivningar påbörjas varje år. De flesta är enklare ärenden men var tionde behöver mer omfattande stöd.

– Vi möter många människors förtvivlan, upprördhet och uppgivenhet, det är dem vi ska koncentrera oss på, säger Dan Eliasson.

Kortare handläggningstider och snabbare åtgärder är målet. För att Försäkringskassan ska klara att kraftsamla kring de tyngre fallen ska maskiner på sikt ta hand om de enklare ärendena. Ungefär som Skatteverket idag behandlar de flesta deklarationer.

I november är det två år sedan Dan Eliasson tog över chefskapet på Försäkringskassan. En myndighet som präglats av låga förtroendesiffror bland allmänheten och hög andel anställda som inte mådde bra på jobbet. Nedgången av Försäkringskassans förtroendesiffror bland allmänheten sammanföll med åtstramningarna i sjukförsäkringen. Personalen fick bära hundhuvudet för impopulära politiska beslut. Samtidigt genomfördes en stor omorganisation där varannan anställd fick ny chef och nya arbetsuppgifter.

– Det här gjorde att vi tappade tempo och inte levererade det vi skulle och den bilden lever kvar hos människor, säger Dan Eliasson.

Nu ska bilden ändras. En kraftfull kundorientering, är Dan Eliassons sammanfattande beskrivning av kärnan i förändringsarbetet. Sociala medier är ett viktigt redskap. På hemsidan kan allmänheten ge tips om hur Försäkringskassan kan bli bättre. Ett och annat stolleförslag dyker givetvis upp, men de är undantag.

– Mest är det vanligt, redigt folk som vill dela med sig av sina idéer, säger Dan Eliasson, som är glad över det engagemang som visas

Han kommunicerar också via Twitter. Han tillhör inte de flitigaste twittrarna, men det ger ändå människor en chans till direktkontakt med högste chefen. Dan Eliasson ser det som väl använd tid eftersom det fungerar som en temperaturmätare av organisationen.

Att förändra Sveriges största myndighet med 12 500 anställda är givetvis en komplicerad uppgift. Dan Eliasson, som tidigare också haft svåra chefsuppdrag på Säpo och Migrationsverket beskrivs ibland som myndighetsvärldens stryktåliga hårding. En beskrivning som gör honom full i skratt eftersom han själv ser sig som mest en mjukis. Han tror inte att det är hårdingarna som når bäst resultat.

– Det viktigaste är skapa delaktighet, att låta människor vara med och diskutera den övergripande målbilden och sedan ha modet att ge organisationen stor makt över hur målen ska nås, är hans erfarenhet.

Dan Eliasson är idag en av svensk förvaltnings mest framgångsrika byråkrater. Men han är en i vissa avseenden ovanlig byråkrat. Få andra kan stoltsera med att ha spelat i ett punkband. Tillsammans med tre kompisar bildade han 1979 Bad Boo Band. Det blev ett tiotal spelningar och en singel med titeln Knulla i Bangkok.  Nästan 30 000 personer har sett den på Youtube, vilket nog mera beror på en Dan Eliasson-effekt än på låtens musikaliska kvaliteter. En av bandmedlemmarna förslog comeback, vilket knappast är aktuellt. Men Dan Eliasson skäms inte för den punkare han en gång var. Oräddheten och nyfikenheten är egenskaper från den tiden som hjälper honom idag.

– Det är en del av den jag är, även om jag idag är mera pamp än punk, säger han.

 

LENA HÖRNGREN

 

0