Kvalitet & Förnyelse

12
jun

Moderatorerna som leder de heta debatterna

brittan

Förstereporter på GP, expert på amerikansk inrikespolitik

Programmet för Kvalitetsmässan 2013 är nu klart. Temat för året är Sverige kan bli bättre. Ett sätt att bli bättre är att lyssna på goda förebilder. Ett annat att lära av andra som sysslar med samma saker som man gör själv. Båda delarna ges det rikliga möjligheter till på Kvalitetsmässan. I årets program finns 168 seminarier samt ytterligare ett 30-tal i PolitikerDagarna. I talarstolar och i paneler hittar man såväl ministrar som kända skådespelare samt duktiga praktiker från offentlig verksamhet i hela landet. Ett hundratal moderatorer är engagerade för att leda debatterna. Många av dem välkända från andra sammanhang. Här berättar några av de moderatorer som kommer till Göteborg och Svenska Mässan 19-21 november om sina förhoppningar inför mässan.

kgK-G Bergström

Med en intonation som avslöjade de norrbottniska rötterna förklarade och kommenterade han i många år de inrikespolitiska sammanhangen i SVT:s Rapport. Idag gör han det som krönikör i Expressen.

Uppdrag på Kvalitetsmässan: Jag ska leda två debatter med sprängkraft. Det ena har rubriken Det öppna landet i norr där frågan om utanförskap och segregation debatteras. Det andra  Underbara skatt där frågan ställs om det behövs en ny skattereform.
Vad hoppas du att besökarna ska få ut av seminarierna: Jag hoppas på heta debatter men att deltagarna till slut kommer överens om att Sverige ska vara öppet och tolerant och att nuvarande skattesystem nog behöver reformeras.

 

lennartLennart Ekdal

Har synts i TV4:s samhällsprogram från starten 1990 till i mars i år då han tackade för sig efter en konflikt om sändningstiderna för Kalla fakta. ”Det finns annat kul att göra där ute”, skrev han i ett brev till kollegorna när han slutade. Han jobbar idag i huvudsak med webb-tv och som debattledare.

Uppdrag på Kvalitetsmässan: Leder seminarium med rubriken Jobba på Sverige, där bland andra Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S) och Gunilla Nordlöf, tillträdande generaldirektör Tillväxtverket ingår i panelen. Därutöver ett seminarium om näringspolitik och ett om New Public Mangament.

Ambitioner för seminariet: Jag har samma ledstjärna i såväl journalistik som modererande – Bett, Insikt och Humor. Seminariet ska ge nya insikter, klargöra det som är otydligt, präglas av entusiasm och temperament och mer än gärna vara en smula roligt. Humor hottar upp även det mest teoretiska och komplicerade ämne.

 

britt-marieBritt-Marie Mattsson

Förstereporter på GP, expert på amerikansk inrikespolitik och en av veteranerna på Kvalitetsmässan. Hon har varit med sedan starten.

Uppdrag på Kvalitetsmässan: Leder traditionsenligt inlednings- och avslutningsprogrammet på Kvalitetsmässan samt några seminarier däremellan.

Förväntningar inför mässan: Den förtätade stämningen är det bästa när Kvalitetsmässan inleds. Det hörs på sorlet när deltagarna strömmar in att förväntningarna är stora på vad som skall hända eftersom alla vet att programmet är späckat med intressanta seminarier och möten. Det roligaste med avslutningen är alla röster som hörs om hur lyckat det hela varit och hur höga förväntningar också infriats.  Den enda invändningen brukar vara att det kunde varit ännu mer och att det är synd att det går två år till nästa mässa.

 

lennart_perssonLennart Persson

Första journalistjobbet var på Värmlands Folkblad, men sedan har det mest blivit radio och TV. Under fem år ledde han 179 program av Debatt i SVT. 2008 efterträdde han Jarl Alfredius som nyhetsankare på Aktuellt.

Uppdrag på Kvalitetsmässan: Leder seminariet Litet bo jag sätta vill, där man debatterar vad som kan göras för att få bostadsmarknaden att fungera bättre. Medverkande bland andra är bostadsminister Stefan Attefall och Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman.

Förhoppningar inför seminariet: Vi har hört dem till leda – politiker som snackat om bostäder som ska byggas. Det har varit mycket snack, men lite verkstad. Hundratusentals unga tvingas vara ”mambos”.  Detta är ett veritabelt fiasko för dem som ansvarat för bostadspolitiken de senaste decennierna. Många av åhörarna på Kvalitetsmässan sitter på positioner där de kan påverka byggandet. Min förhoppning är att var och en av dessa går hem efter seminariet och drar sitt strå till stacken.

Lennart Persson leder även ett seminarium om arbetsmarknadspolitik med rubriken Ett bättre jobb för folk som söker arbete. Medverkande där är bland andra arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) och socialdemokraternas talesperson i arbetsmarknadsfrågor Ylva Johansson.

LENA HÖRNGREN

0