Kvalitet & Förnyelse

27
aug

Arbetsförmedlingen måste skapa ett förtroende

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) kan räkna med ett tufft år. Hon ansvarar för jobben och därmed för ungdomsarbetslösheten, som tippas bli två av de stora valfrågorna.  Inte minst när det gäller bristen på jobb för unga är kritiken hård. Inte bara från oppositionen, även borgerliga debattörer anser att regeringen gör för lite. Hillevi Engström bemöter kritiken med att redovisa vad regeringen hittills gjort:

– Vi har bland annat halverat restaurangmomsen och infört rut- och rotavdragen. Det ger stimulanser till branscher där unga ofta får sitt första arbete. Vi har även halverat arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. För att öka möjligheterna för de som inte har fullständig grund- eller gymnasieutbildning att komplettera sin utbildning har vi infört en studiemotiverande utbildning samt ett förhöjt studiebidrag till dem som väljer att gå tillbaka till studierna, säger hon i ett mailsvar.

Regeringens senaste åtgärd för att motverka ungdomsarbetslöshet är de så kallade YA-jobben, en anställning som kombinerar arbete och utbildning. En reform som Hillevi Engström beskrivit som ”ett viktigt steg för att skapa bredare vägar till arbete för unga”. Hittills har yrkesintroduktionsavtal tecknats inom industrin och handeln samt mellan Kommunal och SKL.  Den anställde får avtalsenlig lön och därutöver handledning och utbildning. Staten bidrar med en subvention motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften för unga och ett handledarstöd på 2 500 kronor i månaden.

Ungdomsarbetslösheten är inte bara ett svenskt problem utan i hög grad en gemensam EU-fråga. När det övriga politiska Sverige minglade i Almedalen var Hillevi Engström i Berlin på ett högnivåmöte om ungdomsarbetslösheten:

– Syftet var att utbyta erfarenheter och goda exempel samt att enas kring hur EU-medel kan användas. Vi diskuterade också bättre länkar mellan skola och arbetsliv samt hur rörligheten på arbetsmarknaden kan bidra till att fler unga kan få ett arbete. Även om mötets utfall inte är bindande för medlemsstaterna så kan det få stor vikt för det fortsatta EU-arbetet med att skapa fler vägar till arbete för ungdomar. Ju fler som arbetar gemensamt, desto bättre kan vi skapa nya vägar till jobb för våra unga.

Hillevi Engström har under våren varit en flitig resenär. Hennes svenska resor har i hög grad gått till de län som drabbats hårt av varsel, till exempel Halland, Kronoberg, Örebro och Jönköping. På frågan vad detta gett henne svarar hon:

– När jag reser genom Sverige möts jag av en arbetsmarknad i ständig förändring. Detta gäller framförallt orter som historiskt har haft en stor och betydelsefull arbetsgivare som har anställt en stor del av kommunens invånare. Om det företaget flyttar eller lägger ned produktionen är det viktigt att vi har aktiva kommuner och en aktiv Arbetsförmedling som hjälper dem som förlorar sina arbeten tillbaka till nya jobb.

Arbetsförmedlingen, som Hillevi Engström är ansvarig för, är en av våra största myndigheter. Det är en också en av de myndigheter som har lägst förtroende bland medborgarna. Hillevi Engström tycker att det låga förtroendet är ett problem:

– Människor som har kontakt med Arbetsförmedlingen måste uppleva att de får ett bra bemötande och det stöd de behöver. Samtidigt är det viktigt att de har rätt förväntningar på vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med.

– Det kommer att vara ett långsiktigt arbete för Arbetsförmedlingen att skapa ett förtroende. Det finns inte några genvägar utan myndigheten måste aktivt arbeta med bland annat bemötande och service, är beskedet från arbetsmarknadsministern.

Frågan om hur Arbetsförmedlingen klarar sina uppgifter lär komma upp under det seminarium där Hillevi Engström medverkar under Kvalitetsmässans första dag, den 19 november. Seminariet har rubriken Ett bättre jobb för folk som söker arbete.  Övriga medverkande är Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk utredare på Saco, Anders Forslund, professor på IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering) samt socialdemokraternas talesperson för arbetsmarknadsfrågor Ylva Johansson.

LENA HÖRNGREN

Fotnot: Vem som ska leda arbetet med att återställa förtroendet återstår att se. Sedan intervjun gjordes har regeringen avsatt Angeles Bermudez-Svanqvist från posten som generaldirektör för Arbetsförmedlingen. TF generaldirektör är Clas Olsson.

 

 

 

 

 

 

0