Kvalitet & Förnyelse

27
aug

Nominerade till SveaPriset 2013

svea

SveaPriset belönar innovationer inom e-hälsområdet. Kampen står i år mellan Comic Health, en interaktiv pekbok som förbättrar kommunikationen med patienterna, Gerioweb, ett interaktivt program för konsultation och terapiplanering av äldre patienter i tandvården samt RAPP, som är en app för uppföljning och bedömning av nyopererade patienter.  Här följer en kort presentation av de tre nominerade.

Comic Health
Om patient och vårdgivare inte förstår varandra innebär det inte bara en säkerhetsrisk utan också ett effektivitetsproblem, eftersom vårdbesöket tar längre tid. Det kan också leda till oro, osäkerhet och, om det vill sig illa, till att patienter drar sig för att söka nödvändig vård. Dessa kommunikationsproblem vill Comic Health lösa genom ett webbaserat interaktivt hjälpmedel som fungerar på såväl dator som på smartphone och läsplatta.  Här finns ett mediebibliotek där man kan presentera beskrivningar av vårdprocessen på patientens modersmål. Inte bara de rent medicinska delarna utan också praktiska frågor, som till exempel när man ska betala och inte.  Via bildspel kan patienten få beskrivet vad som ska ske och hur det skrämmande och främmande sjukhusrummet man befinner sig i ska användas.

– Vi har skapat ett koncept som förklarar vårdprocessen och är anpassat för att användas direkt på plats i samtal mellan patient och vårdgivare så att patienten förstår vad läkaren ska gå igenom, säger Robin Liendeborg, som är Comic Healths grundare.

Företaget för nu diskussioner med Angereds närsjukhus i Göteborg om ett projekt om att validera systemet och mäta de ekonomiska effekterna. Robin Liendeborg är övertygad om att det finns möjlighet till stora besparingar. Inte minst genom att antalet tolktimmar kan minskas för de enklare vårdprocesserna.

Gerioweb
Den ökande andelen äldre får inte bara konsekvenser för äldreomsorgen och sjukvården utan också för tandvården. Många gamla har stora problem med sina tänder. Det kan bero på att gamla lagningar och kronor/tandbryggor går sönder men också på att risken för munsjukdomar ökar med stigande ålder samt att förmågan att sköta sin munvård sviktar. Medicinering som ger muntorrhet är vanligt, vilket i sin tur kan ge problem inte bara med tänderna utan också med att äta och tala.

– Det handlar ofta om komplicerade vårdbehov som en enskild tandläkare har svårt att bedöma både ur odontologisk och ur allmänmedicinsk synpunkt, säger professor Lars Gahnberg, som är övertandläkare inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen.

Med hjälp av Gerioweb, som är ett webbaserat interaktivt program kan tandläkare rådgöra med kollegor och få kliniskt stöd. Den som har ett komplicerat fall kan lägga in avidentifierad information, fotografier och röntgenbilder samt en frågeställning man kan diskutera med specialister och andra kollegor. För patienterna innebär detta inte bara vård av högre kvalitet utan också att de sparar tid och pengar eftersom de slipper att själv ta sig till en specialisttandläkare. I takt med att systemet används bygger man upp en informationsbank av olika fall. Systemet och fallbanken används också för seminarier och kompetensutveckling.

Gerioweb har testats och utvecklats inom Folktandvården i Västra Götaland, där det nu används och uppskattas. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete mellan Centrum för äldretandvård vid Folktandvården och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Skövde. Under 2013 har ytterligare 15 Folktandvårdsorganisationer anslutit sig plus ett ökande antal privata tandläkare.

RAPP (Recovery Assesment by Phone Points)
Varje år opereras ungefär 1 miljon patienter på sjukhusens dagkirurgiska avdelningar. Vad som händer när de kommer hem och hur de mår efter sin narkos och operation vet sjukvården mycket lite om. Någon systematisk uppföljning av patienternas återhämtning görs inte. Patienter som kanske mår illa efter narkosen, upplever att reaktionsförmågan eller tankeverksamheten inte är som innan, har ont i andra delar av kroppen än där operationen är utförd eller något annat som oroar dem, vet inte var de ska vända sig för att få råd och hjälp.

Dessa brister har professor Ulrica Nilsson vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet velat åtgärda genom en app som fått namnet RAPP. Den innehåller ett frågeformulär som mäter återhämtningen efter narkos och operation samt olika mobilspel som mäter kognitionen. Patienten kan jämföra sina värden med normalvärden. Blir skillnaden stor larmas en sjuksköterska som kontaktar patienter. Sjukvården får genom systemet data för kvalitetsuppföljning, som man hittills saknat.

– Både patienten och sjukvården blir vinnare. Patienten genom ökad delaktighet i sin återhämtning. Sjukvården genom möjlighet att bygga upp kvalitetsregister över den vård i form av narkos/bedövning med mera som utförs under operationen samt över vilka effekter det får på återhämtningen, säger Ulrica Nilsson.

Systemet, som ingår i ett större eHälso-projekt som Örebro universitet driver i samarbete med Örebro läns landsting, Örebro kommun och Regionförbundet, ska provas i höst i samarbete med IT-företaget Nethouse.

 

Fakta SveaPriset
SveaPriset delas ut vid Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 19 november. I juryn för SveaPriset ingår representanter för de organisationer som står bakom priset. Ordförande är statssekreterare Karin Johansson på Socialdepartementet. Övriga är Göran Stiernstedt, SKL, Anneli Nordström, Kommunal, Annika Strandhäll, Vision, Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna, Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech, Daniel Forslund, VINNOVA, Erik Höglund, Socialstyrelsen, Lars Pettersson, Famna, Måns Rosén, SBU, Thony Björk, Sveriges Farmacevtförbund, Thorbjörn Larsson, Vårdalstiftelsen, Kerstin Lidman, Föreningen Sveriges Socialchefer, Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund, Andreas Uhmeier, Almi, Sven Wiberg, Kvalitetsmässan samt kanslirådet Henrik Moberg, som är juryns sekreterare.

LENA HÖRNGREN

 

 

0