Kvalitet & Förnyelse

27
aug

Vem ska vårda i framtiden?

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är oroad, allvarligt oroad. Inte bara för sina medlemmars löner och arbetsförhållanden, som en fackföreningsledare bör, utan också för den framtida vården. I synnerhet för specialistsjukvården.

– Våra äldre medlemmar som närmar sig pensionen får inga nya kollegor att föra över sina kunskaper till, säger hon.

Bristen på specialistsjuksköterskor ökar och kommer att bli ett allt större problem. Inte minst när det gäller vården av de äldre. Inom geriatriken gjordes häromåret ett allvarligt försök att förbättra läget genom en IT-baserad utbildning. Nytillskottet blev dock bara tre sjuksköterskor. De övriga hoppade av, antingen i protest eller på grund av att det blev ohållbart att kombinera studier och heltidsjobb, vilket sjuksköterskorna förväntades göra.

– Utbildningen var bra, men förutsättningarna var dåliga, är Sineva Ribeiros förklaring till att utfallet blev som det blev.

Betald specialistutbildning är en av Vårdförbundets huvudfrågor. Jämställda löner är en annan, vilket man hoppas ska synas i valrörelsen nästa år. I Almedalen deklarerades att offerkoftan var kastad. Nu ska förbundets medlemmar sträcka på sig och visa sin stolthet över utbildning och kompetens. De unga har gått före med sina krav på minst 24 000 kronor i ingångslön.

– Att vara sjuksköterska är inte ett kall. Det tyckte inte ens Florence Nightingale på sin tid. I dag är det ett tekniskt högavancerat yrke, framhåller Sineva Ribeiro.

I vården är det många intressen som ska tillgodoses. Politikerna, patienterna, anhöriga och personalen har alla sitt perspektiv och sina rättmätiga krav. Till vardags är det vårdens ledare som ska balansera detta.

– Om vi ska klara vården i framtiden måste ledarskapet ges andra förutsättningar, menar Sineva Ribeiro.

Nu får cheferna i vården ägna sig mycket åt att fixa och lösa akuta situationer. Allt mer av tiden tillbringas vid datorn med att klara den växande administrationen eller i telefonen med att jaga vikarier. Det långsiktiga förändringsarbetet hinns sällan med.

– Här finns arbetsuppgifter som kan plockas bort från cheferna och tas över av andra yrkesgrupper så att cheferna får tid att vara på plats ute i verksamheten, vilket inte minst är viktigt för patientsäkerheten.

Stora förhoppningar har ställts på att IT ska underlätta och ge mer tid för det direkta vårdarbetet. Tyvärr har förhoppningarna långt ifrån infriats. Systemen är många gånger mer störande än stödjande, om de alls fungerar. Sineva Ribeiro tycker att det är dags för regeringen att ta sitt ansvar och ta ett helhetsgrepp på frågan:

– En fungerande e-hälsa är en förutsättning för en god och säker vård. Den nationella strategin är ett steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt.

Sineva Ribeiro har nu varit Vårdförbundets ordförande i drygt två år. Hon är mest nöjd med hur hon lyckats få upp Vårdförbundets frågor på agendan. Att hon hamnat på topp 20 i Dagens Medicins maktlista över vårdens makthavare kan ses som ett kvitto på att hon lyckats som opinionsbildare. Sineva Ribeiros förklaring till framgången är att förbundet inte är en nejsägare.

– Vi klagar inte bara utan visar på hur man kan förändra. Att påverka, så att det blir bättre för dem vi är till för är en viktig del av vårt samhällsuppdrag, säger hon.

I samband med Kvalitetsmässan är Vårdförbundet medarrangör till Vårdkvalitén, som riktar sig till vårdens ledare. Vid öppningsseminariet, som har rubriken Empati och high tech, samtalar Sineva Ribeiro om vårdens framtidsfrågor med Socialdepartementets analyschef Anders Ekholm och Läkarförbundets 1:a vice ordförande Heidi Stensmyren. Vid Kvalitetsmässan delar man också, tillsammans med SalusAnsvar, ut Vårdförbundspriset. Prissumman är 250 000 kronor och inriktningen är i år på personcentrerad vård.

LENA HÖRNGREN

0