Kvalitet & Förnyelse

25
sep

8 röster om Kvalitetsmässan

lega

David Lega, kommunalråd i Göteborg och föreläsare

Kvalitetsmässan 2013 är den trettonde i ordningen sedan starten 1989. Under de år som gått är det flera tusen föreläsare och inspiratörer som delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter till mässbesökarna. Många har varit med flera gånger. Kvalitet & Förnyelse har frågat några av de flitigare hur de ser på mässan och om deras bästa mässminne.

 1. Hur ser du på Kvalitetsmässan som mötesplats?
 2. Vilket är ditt bästa minne från Kvalitetsmässan?
 3. Uppdrag på Kvalitetsmässan i år?

 

Gunnar Wetterberg, författare, historiker och utredare på Saco

 1. Den har vuxit och mognat, från inriktningen på kvalitet i snäv mening till ett bredare sammanhang, där processens olika komponenter får allt större uppmärksamhet.
 2. Egentligen helheten – att ha varit med från början och sett mötesplatsen alltmer finna sin form. Plus utmärkta slipsar!
 3. Håller ett seminarium om chefskultur samt medverkar i panel som debatterar arbetsmarknadspolitik under rubriken Ett bättre jobb för folk som söker arbete.

 

David Lega, kommunalråd (KD) i Göteborg och föreläsare

 1. Kvalitetsmässan är ett viktigt forum för diskussion och kunskapsutbyte. Den skapar möjlighet för politiker, tjänstemän och andra att lära av varandra. Jag tycker att det att jätteviktigt att mötas, istället för att prata på telefon och skicka mejl. Tekniken kan aldrig ersätta mötet.
 2. Det roligaste är att mässan ger mig möjlighet att prata om det jag brinner för till exempel hur vi bemöter varandra, hur vi utvecklas utifrån våra egna förutsättningar och hur Göteborg ska bli en bättre stad att växa upp i för barn och ungdomar.
 3. Sluta klaga – börja våga, är rubriken på ett pass som David Lega har tillsammans med ”vardagshumoristen” Jan Bylund.

 

Peter Eriksson (MP), ordförande i Konstitutionsutskottet

 1. Det är avgörande för små kommuner att finnas med i möten med andra där man diskuterar utveckling och förnyelse. Kvalitetsmässan är det bästa exemplet i Sverige där just kommunernas arbete fokuseras.
 2. Jag var en gång ett stolt kommunalråd som fick ta emot pris för vårt arbete med att utveckla en deltagande demokrati med IT.
 3. Medverkar i seminariet ”Vem kan man lita på?” tillsammans med statsåklagare Nils-Erik Schultz samt Monika Bauhr, Carl Dahlström och Maria Gustavson, som är forskare vid Quality of Government-institutet vid Göteborgs universitet

 

Irene Wennemo, socialförsäkringsexpert

 1. Det är en mötesplats som ställer höga krav på ett gott ansiktsminne – mitt kan vara så där. På Kvalitetsmässan dyker så många olika personer upp från så olika delar av det svenska samhällslivet. I bästa fall klarar man att skilja dem man känner, från dem man bara känner igen. Men resultatet brukar bli en bra mix av träffar med nya och gamla bekanta.
 2. En rolig chock var den gång jag inte riktigt hade förstått vilken panel jag tackat ja till. Ämnet var ok, men publiken var mycket större än jag trott. Om jag vetat det innan hade jag varit mer nervös. Nu insåg jag att det inte alls är svårare att tala inför en stor publik, snarare tvärtom faktiskt.
 3. Medverkar i seminariet ”Lean välfärd” tillsammans med Mårten Blix, som är sakkunnig i Framtidskommissionen, Anders Knape (M) och Ilmar Reepalu (S) från SKL:s presidium samt Annika Sundén, Pensionsmyndigheten.

 

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adjungerad professor i nationalekonomi vid KTH

 1. Kvalitetsmässan är Sveriges bästa arena för att diskutera med de mest innovativa inom kommuner och landsting. Här formas framtiden.
 2. 2003 presenterade jag boken “Den Sjuka Vården”, som bland annat visade att mindre än hälften av sjukhusläkares tid ägnades åt patienter och att psykiatriker i snitt bara träffade en patient om dagen. Många blev upprörda. Men idag, tio år senare, har vår bild blivit den gängse problembeskrivningen, och många jobbar med “lean”.
 3. Medverkar i två seminarier. Det ena har titeln När invånarna flyr. Där deltar även vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt och kommunstyrelseordförandena Terese Bengard (S), Ragunda, och Per-Anders Westhed, Vansbro. I det andra debatteras New Public Management med Lennart Jonasson, före detta stadsdirektör i Nacka och journalisten Maciej Zaremba.

 

Anders Knape (M), ordförande SKL

 1. Kvalitetsmässans styrka är att den attraherar och knyter samman förtroendevalda, tjänstemän och andra aktörer. Den sätter fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling vilket är viktigt för alla som arbetar för en service med hög kvalitet i kommuner, regioner och landsting.
 2. Alla möten öga mot öga. E-världen kan inte ersätta den dynamik som uppstår när mer än 10 000 människor möts och utbyter och bryter tankar och idéer med varandra.
 3. Samtalar med Gunnar Wetterberg om kommunernas historia och framtid vid PolitikerDagarnas invigningsprogram samt deltar i panelen vid seminarier om ”Lean välfärd” och om förslaget till ny kommunallag.

 

Anders Lago, ordförande i HSB, tidigare kommunalråd i Södertälje

 1. Kvalitetsmässan är outstanding om man vill ha en överblick av vad som händer i kommuner och landsting, vad som diskuteras och hur trenderna går. Här kan man dessutom träffa en mycket stor del av landets ledande politiker och tjänstemän.
 2. Jag kan inte komma på någon enskild händelse, men invigningarna med gästtalare brukar alltid vara intressanta. Om inte annat så brukar ju en och annan minister säga några väl valda ord till den kommunala nivån, minns till exempel att Göran Persson gjorde det.
 3. Deltar i ett bostadspolitiskt seminarium med rubriken ”Litet bo jag sätta vill”. Övriga medverkande är bostadsminister Stefan Attefall, SABO:s vd Kurt Eliasson, Barbro Engman från Hyresgästföreningen och Veronica Palm, som är Socialdemokraternas talesperson när det gäller bostadspolitik.

 

Carin Jämtin, partisekreterare Socialdemokraterna

 1. Det är ett bra tillfälle för spännande möten och kunskapsutbyten mellan beslutsfattare, forskare och andra aktörer. Varje gång jag deltagit har jag också haft väldigt kul.
 2. Det var när jag lyssnade på en inspirerande föreläsning av Nobelpristagaren Paul Krugman för några år sedan.

 

LENA HÖRNGREN

0