Kvalitet & Förnyelse

25
sep

Besk kritik av dagens äldreomsorg

yngve

Geriatrikprofessorn Yngve Gustafson

Geriatrikprofessorn Yngve Gustafson från Umeå är en välkänd profil för dem som jobbar med äldreomsorg. Den nyligen avslutade SVT-serien Sveriges bästa äldreboende gjort honom till rikskändis. Serien har haft en stor publik och reaktionerna är många.

– I huvudsak har det varit positiva reaktioner, även om en del kollegor har varit irriterade, säger han.

Irritationen beror framför allt på hans kritik av läkemedelsförskrivningarna till äldre. ”Jag är besviken på mina kollegor”, sa han i programmet när frågan kom på tal. Sådana uttalanden ger inga kollegiala axelklappar. I programmet kunde Yngve Gustafson visa att en del av de äldre fick mediciner i kombinationer som gjorde dem sjukare. Till sin hjälp i den analysen hade han ett för allmänheten hittills okänt dataprogram som visar på sådana riskkombinationer. Det har lett till att många äldre patienter kommit till sin doktor och krävt besked om sina mediciner, vilket inneburit merarbete.

Yngve Gustafson tar irritationen med jämnmod. Han hör inte till dem som eftersträvar popularitet. Med stöd av sin forskning är han en av de beskaste kritikerna av dagens äldrevård och låter lite uppgiven när han svarar på frågan av vilka effekterna av teveserien kan bli:

– Jag vet inte, men hoppas att det leder till att frågan får mer utrymme i debatten.

Om effekten håller sig tills valrörelsen kommer i gång på allvar återstår att se. Trots att vården och omsorgen om de äldre står inför stora utmaningar har äldrefrågorna hamnat på undantag, enligt en nyligen genomförd undersökning från PRO.

Yngve Gustafson framhåller vikten av att den kompetens och de kunskaper som finns tas till vara till exempel på rehabiliteringsområdet.

– Där finns en enorm potential att minska vårdkostnaderna, säger Yngve Gustafson.

Ingen som såg Sveriges bästa äldreboende glömmer Georg. I inledningen av serien satt han i rullstol. I det sista programmet lyckades han gå de 25 meterna till matsalen med hjälp av rollator. En kämpainsats som inte bara fick Georg att fälla en glädjetår. Idag går han utan hjälpmedel. Det finns många Georg runt om i landet som skulle kunna hjälpas till ett bättre liv om de fick rätt träning. Att samhällets kostnader samtidigt skulle kunna minska gör inte saken sämre.

– Inte minst skulle man kunna uppnå träningseffekter för människor med demenssjukdom, de är helt bortrationaliserade när det gäller rehabilitering idag, anser Yngve Gustafson.

På Kvalitetsmässan medverkar Yngve Gustafson i ett seminarium om innovationernas betydelse för framtidens välfärd.

– Det går att åstadkomma stora effekter för de äldre både genom innovationer och genom att ta till vara de kunskaper som redan finns men som inte används, säger han.

Övriga medverkande i seminariet är Teresa Jonek och Håkan Eriksson, från Almegas näringspolitiska enhet samt Peter Seger, VD för Sophiahemmet, och Mikael Damsgaard (M), som är oppositionsråd i Västerås.

LENA HÖRNGREN

 

0