Kvalitet & Förnyelse

25
sep

Går det att krympa Sverige?

Catharina

Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister

All politik handlar om att hantera såväl dagsfrågor som framtidssatsningar. Extra påtagligt är detta när det handlar om infrastruktur. På infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds bord finns såväl dagens missnöje med försenade tåg och omoderna vägar som beslut om investeringar med bäring hundra år framåt i tiden. På Kvalitet & Förnyelses fråga om hur man som ansvarig minister klarar denna balansgång svarar hon:

– Den här regeringen är noggrann med att identifiera vilka satsningar som ger bäst resultat för resandet i hela landet, sedan presenterar vi en hållbar finansiering. Alternativet är en första-spadtags-politik, som inte gör att punktligheten blir bättre.

Catharina Elmsäter-Svärd (M) kan ses som en framgångsrik minister i förhandlingarna med finansminister Anders Borg. Infrastrukturpropositionen från 2012 innebar satsningar på 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025. I propositionen satsas i första hand på drift och underhåll, som enligt alla bedömare alltför länge varit ett eftersatt område.

Hur krympa Sverige?
På Kvalitetsmässan medverkar Catharina Elmsäter-Svärd i ett seminarium med rubriken Krymp Sverige. På frågan om vilket beslut hon fattat som bidragit mest till att krympa Sverige, svarar hon via mejl:

– Genom att bygga bort hinder, så krymper vi Sverige. Det är därför vi genomför den största satsningen någonsin på vägar och järnvägar i Sverige. 522 miljarder går till att bygga bort köer och förseningar, förbättra arbetspendlingen och se till att godset kommer fram i tid.

Även trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) vill krympa Sverige genom att få den infrastruktur vi har att fungera bättre. Däremot är han oenig med infrastrukturministern om vad som i så fall krävs. Talet om den största satsningen någonsin imponerar inte på honom.

– Varje satsning blir den största eftersom penningvärdet förändras. Men den satsning som nu görs är inte tillräcklig. Vi vill öka nyinvesteringarna i infrastuktur med 50 procent, säger han.

Olika uppfattningar om snabbtågen
Socialdemokraterna och regeringen har också olika uppfattning om höghastighetståg. Catharina Elmsäter-Svärd tycker inte att det är den viktigaste frågan just nu:

– I den politiska debatten står höghastighetståg högt på agendan, men i mina möten med resenärer, pendlare och godstransportörer så är det helt andra prioriteringar som lyfts.

Trots det vill Catharina Elmsäter-Svärd inte beskriva sin inställning till höghastighetståg som avvaktande:

– Den här regeringen har finansierat och beslutat byggandet av såväl Ostlänken som sträckan Göteborg – Borås, framhåller hon.

Göteborgarna kommer alltså inom överskådlig tid att snabbt kunna ta sig till Borås, däremot lär det, om Catharina Elmsäter-Svärd får bestämma, dröja innan drömmen om höghastighetståg som binder samman Oslo, Göteborg och Malmö blir verklighet. Catharina Elmsäter-Svärd är idag rätt kallsinnig till dessa planer:

– När vi planerar och bygger infrastruktur, måste vi tänka såväl läns- som landsöverskridande men samtidigt prioritera hur vi bäst använder våra gemensamma resurser. I det förslag som Trafikverket presenterat och remitterat så ingår inte någon sådan investering.

S vill snabba på höghastighetstågen
Anders Ygeman vill gå fortare fram när det gäller investeringar i höghastighetståg av europeisk standard. Han tycker att man därför bör börja planera redan nu för hela sträckan Stockholm- Malmö och Stockholm-Göteborg samt för att knyta ihop Sverige med de europeiska järnvägarna

– Snabbare tågförbindelser är det absolut viktigaste om man vill åstadkomma verklig regionförstoring, säger han.

I Krymp Sverige-seminariet på Kvalitetsmässan möts han och Catharina Elmsäter-Svärd i en debatt om de här frågorna. I panelen ingår även Maria Börjesson, docent KTH, Lars Hultkrantz, professor Handelshögskolan vid Örebro universitet och Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.

LENA HÖRNGREN

0