Kvalitet & Förnyelse

29
okt

Detta är lean

nicklas_modig

Niklas Modig, författare och lean-expert

Niklas Modig är lean-experten som inte längre vill prata om ”lean”. Det beror inte på att grundtankarna bakom konceptet inte längre gäller. Tvärtom. Lean är världens mest spridda managementkoncept och tankarna bakom har blivit självklarheter. Ingen chef tackar nej till kundfokus, kvalitet, helhetssyn och kontinuerligt lärande.

– Problemet med lean är att konceptet kommit att bli så vildvuxet och urvattnat att vi inte längre vet vad lean är, säger Niklas Modig.

Detta kan ses som framgångens baksida. Alla vill ta del av lean och alla tror sig veta vad det står för. Till slut finns det så många uppfattningar att folk börjar undra: Vad handlar lean om egentligen? Därför hävdar Niklas Modig idag att vi inte längre behöver lean som en etikett för hur verksamheter ska ledas.

– Ungefär som att det inte behövs rökförbudsskyltar på restauranger, alla vet vad som gäller.

För att komma ifrån vildvuxenheten kring lean-begreppet gäller det att fokusera på grundtankarna bakom konceptet.

– Ingen läkare kommer någonsin argumentera mot att skapa en patientfokuserad verksamhet. Men jag kan förstå om de tackar nej till ”lean” eftersom det idag kan definieras som vad som helst, säger han.

Tillsammans med professor Pär Åhlström, som liksom Niklas Modig är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, har han skrivit boken Detta är lean. Boken hette i originalversionen Vad är lean?, men i samband med den engelska upplagan gjorde de en omarbetning och strök frågetecknet. Men ordet lean är kvar i titeln.

– Bara en liten del av boken handlar om lean, egentligen handlar det om sund verksamhetsutveckling, men vi ville ha en titel som tar upp begreppet så att den som är intresserad hittar den, säger Niklas Modig, som kan konstatera att den sålts i 80 000 exemplar och är en av de mest sålda managementböckerna idag.

Lean dök upp som ett begrepp inom management för 25 år sedan. Det har sitt ursprung på Toyota där man styrde om produktionen för att tänka helhet och skapa en kundfokuserad verksamhet. I grunden handlar det om att ta bort moment som inte ger någon nytta till kunden, att minska slöseriet och att ständigt sträva efter att bli bättre. Ursprunget i bilindustrin är ett av skälen till den misstro som finns, inte minst inom offentlig sektor. ”Ja, ja det där kanske fungerar i en bilfabrik, men inte här hos oss”, är en vanlig invändning. Hur budskapet tas emot beror i hög grad på cheferna och deras kommunikationsstrategi.

– Cheferna måste vara totalt med på tänkesättet och visa att de tror på principerna och bekräfta det i sitt agerande, understryker Niklas Modig.

Om man ska komma bort från stuprörstänkande och i stället samla kraft mot ett gemensamt mål krävs samarbete och därmed ledarskap för att nå resultat. Niklas Modig hämtar en liknelse från idrottens värld:

– Om man står och slår på en driving range kan man göra som man vill, om det däremot handlar om fotboll måste alla följa samma regler, fokusera på samma boll och samma mål. Verksamheter kan idag inte ”se” hela fotbollsplanen utan drar åt olika håll och är inte i synk med varandra.

Lean har sitt ursprung i industrin och det var där metoderna kom till användning först. Offentlig sektor kom igång lite senare men idag används metoden på många håll. En sammanställning som SKL gjorde i fjol visade att fyra av fem landsting och var femte kommun jobbade med lean på ett eller annat sätt. Södertälje kommun, Vara kommun, S:t Görans sjukhus, Karolinska, Migrationsverket och Försäkringskassan är några goda exempel som Niklas Modig nämner.

På Kvalitetsmässan håller Niklas Modig ett seminarium med rubriken ”Vad är lean”. Han är också moderator för två seminarier med rubriken Ladda med Lean där åhörarna får möta Bob Emiliani, som är en världsauktoritet på området. Fokus ligger då på ledarskapsfrågorna och den utmaning det innebär att organisera verksamheten så att den inte bara blir effektivare utan att också får medarbetarna att känna sig framgångsrika.

Alla besökare på Kvalitetsmässan får möjlighet att lära sig mer om tänkesättet bakom lean. Niklas Modigs och Pär Åhlströms bok Detta är lean har tryckts upp i en specialutgåva till alla konferensdeltagarna. Innehållet har kompletterats med elva kända samhällsdebattörers svar på frågan: ”Vad är ditt bästa recept för att skapa en effektivare offentlig verksamhet?”. Bland dem som svarat finns Kjell A. Nordström, Gunnar Wetterberg, Magdalena Andersson och Annika Strandhäll. Svaren handlar om allt från lean, öppna jämförelser, starkare tillsyn och konsumentskydd till tydligare chefsroller, ökad öppenhet för innovationer och att bli bättre på att lära av varandra.

LENA HÖRNGREN

0