Kvalitet & Förnyelse

29
okt

Konkurrensutsättningen tvingar fram nytänkande

ingemar_claesson

Ingemar Claesson, hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och mångårig konsult inom strategi och ekonomistyrning med erfarenhet från ca 300 offentliga och privata organisationer.

Den som vill förbättra sin verksamhet bör ägna mer tid åt att diskutera strategi och mindre åt budgetuppföljningar. Men allra viktigast är att se till att involvera de människor som ska göra jobbet, annars kommer strategin aldrig att lyckas. Så kan budskapet från ekonomistyrningsexperten Ingemar Claesson sammanfattas. Vid ett extrainsatt seminarium på Kvalitetsmässan kommer han att dela med sig av sina kunskaper om styrprocesser med fokus på utveckling av offentlig verksamhet.

– I stället för att bara diskutera finansiella mått och siffror bör man ägna sig åt strategiska diskussioner om vad man har att erbjuda brukarna, säger Ingemar Claesson, som har jobbat som konsult i 40 år och numera även kan kalla sig ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg.

Ett privat företag går under om man inte tänker strategiskt. Utvecklingen inom offentlig sektor går så sakteliga i samma riktning. Till det bidrar att man inte längre kan ta kunder och resurser för givna. Konkurrensutsättningen tvingar fram nytänkande.

– För en offentlig skola gäller det att i stället för att klaga över konkurrensen se till att man är bättre än de privata, då kommer eleverna, säger Ingemar Claesson.

Sådant är lätt för en konsult att säga men inte alltid så lätt att åstadkomma. Om man ska lyckas med det gäller det att ta till vara de kunskaper som finns hos medarbetarna och skapa en kultur där man strävar efter att hela tiden göra det man gör lite bättre.

– Om personalen på en sjukhusavdelning träffas varannan måndag och diskuterar sitt arbete och kommer med förslag om förbättringar, som motsvarar en kostnadsminskning på 0,5 procent, innebär det hisnande resultat med tiden. Men sådant åstadkoms inte på sjunde våningen utan i verksamheten.

Att på det här viset jobba med verksamhetsnära förbättringar är ju en del av lean-konceptet. Ingemar Claesson har undervisat på Handelshögskolan om lean i tjänstesektorn och kommer att ägna en del av sitt seminarium åt balansen mellan flödeseffektivitet och resurseffektivitet, det vill säga hur man använder resurser rätt och samtidigt skapar största möjliga nytta för brukaren. Ett tredje tema under seminariet handlar om betydelsen av att ha system som ger rätt information. Men den som väntar sig tips om bästa ekonomisystemet kommer att bli besviken. Även här gäller det att vara strategisk och tänka efter före och veta vad man ska ha systemet till.

– Det är verksamheten inte systemen som ska styra, därför måste man ha en riktig informationsanalys innan man går till dataleverantören, råder Ingemar Claesson.

LENA HÖRNGREN

0