Kvalitet & Förnyelse

29
okt

Nya arbetsmarknadsministern: Arbetsförmedlingen kan bli bättre

elisabeth

Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister

En dryg månad har gått sedan Elisabeth Svantesson (M) utsågs till arbetsmarknadsminister. En månad då hon hunnit med att besöka såväl Eskilstuna som Luxemburg.  En månad där det mesta handlat om jobb. Mycket jobb för egen del med att sätta sig in i det nya uppdraget, som handlar om det som väntas bli den stora frågan i nästa års val: Hur få fram fler jobb för att minska arbetslösheten.

Elisabeth Svantessons möjligheter att påverka är begränsade. Alliansens politik ligger fast och budgeten var klar innan hon tillträdde. Hon har inga problem med det:

– Jag är trygg med den politiken och ser den som en rak linje som leder till fler jobb. Nu är det min uppgift att se till att den genomförs och att kommunicera den i möten med människor.

Elisabeth Svantesson är väl bekant med frågorna. Hon kommer närmast från posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Dessutom har hon skrivit en lic-avhandling om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Men ministerposten innebär andra perspektiv. Förra veckan deltog hon för första gången på ministerrådsmöte med kollegorna från övriga EU. På dagordningen fanns bland annat ungdomsarbetslösheten.

– På det området kan vi lära av varandra, till exempel kan vi lära av Tysklands lärlingssystem, säger hon.

Ett steg i den riktningen är de så kallade YA-jobben, som införs nästa år. Dessa yrkesintroduktionsanställningar kombinerar arbete och utbildning. Den anställde får avtalsenlig lön och därutöver handledning och utbildning. Staten bidrar med en subvention motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften för unga och ett handledarstöd på 2 500 kronor i månaden. Hittills har yrkesintroduktionsavtal tecknats inom industrin och handeln samt mellan Kommunal och SKL.

– Det är ett sätt att öppna dörrar till jobb för unga. Men det är en ny form så det kan ta tid innan vi ser effekter, säger Elisabeth Svantesson.

Det är knappast någon slump att hennes första studiebesök som minister gällde verksamhet för unga. I Eskilstuna besökte hon Volvosteget, Volvokoncernens ettåriga utbildning för arbetssökande unga i åldern 18-22 år.

– Ett bra exempel på hur företag bidrar till att unga får lära sig jobbet på jobbet, tycker arbetsmarknadsministern.

Arbetsförmedlingen har kritiserats länge och hamnade i akut kris tidigare i höstas, vilket ledde till att generaldirektören Angeles Bermudez Svankvist fick sluta. Elisabeth Svantesson har aviserat att en översyn ska göras. Hur den ska gå till vill hon inte säga något om. Arbete pågår med direktiven.

– Arbetsförmedlingen har på många sätt gjort ett bra jobb, men det kan bli bättre. Samtidigt som man måste visa viss ödmjukhet inför hur svårt uppdraget är, säger hon.

Översynen lär knappast leda till någon förändring när det gäller ansvaret för de nyanlända flyktingarna, som Arbetsförmedlingen tog över från kommunerna 2010. En reform som ministern anser värd att vårda och utveckla. Förbättrade metoder och bättre SFI (Svenska för invandrare), är vad Elisabeth Svantesson vill se för den här gruppen, som vid sidan av ungdomarna är de som har det svårast på arbetsmarknaden idag.

På Kvalitetsmässan kommer Elisabeth Svantesson att ge sin syn på arbetsmarknadspolitiken vid ett seminarium med rubriken ”Jobba på Sverige”.  Övriga medverkande är Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S), Annika Lundius, vice vd Svenskt Näringsliv, Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket och Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.

LENA HÖRNGREN

0