Kvalitet & Förnyelse

29
okt

Pensioner och sjukförsäkring inför valet

ulf

Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister

Ulf Kristersson (M) är ministern som ansvarar för två frågor som rör alla och kan komma att dominera nästa års valrörelse: pensionerna och sjukförsäkringen. Men när han talar på Kvalitetsmässan ligger fokus på en liten grupp, som ofta glöms bort, men som också är socialförsäkringsministerns ansvar. Det är personer med funktionsnedsättningar som riskerar hamna allra sist i kön när konkurrensen om jobben är hård. Ulf Kristersson tycker att synen på den här gruppen har förändrats.

– Det finns i samhället i stort en bred allmän uppslutning kring att arbetslinjen gäller även för människor med nedsatt arbetsförmåga, säger han.

Idag är det inte fysiska funktionshinder som är främsta skälet till att människor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det stora problemet är den psykiska ohälsan, inte minst bland ungdomar. Allt fler får aktivitetsersättning, som är ungas motsvarighet till förtidspension. I 60 procent av de nya ansökningarna uppges psykiska orsaker till den bristande arbetsförmågan.

Nyligen har regeringen gett Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i uppdrag att göra riktade insatser till den här gruppen med hjälp av Supported Employment-metoden. 90 miljoner satsas under tre år.

– Det löser givetvis inte problemet, men innebär att fler unga får möjlighet att med hjälp av en beprövad metod ta ett steg in på arbetsmarknaden, säger Ulf Kristersson.

Arbetet och arbetsplatsen är utgångspunkten för Supported Employment. Såväl den anställde som arbetsgivaren får individuellt stöd för att det ska fungera och individen långsiktigt kunna behålla arbetet.

– Det är en mindre omständlig metod än många traditionella sätt att stötta den här gruppen, nämner Ulf Kristersson som en av fördelarna.

Erfarenheterna från andra länder visar att det är en effektiv metod. Om det stämmer även i Sverige kommer att visa sig. En del av pengarna har avsatts för dokumentation och utvärdering så att man verkligen vet om det fungerar

För vuxna med funktionsnedsättning sker insatserna även i fotsättningen i första hand genom koordinerade insatser mellan kommuner, landsting, Försäkringskassa och Arbetsförmedling inom ramen för samordningsförbund. Mycket görs, men även här skulle Ulf Kristersson se mer utvärdering och dokumentation. Det får inte bli vad han kallar ”tomtebloss”, alltså projekt som drivs av eldsjälar, men försvinner när deras glöd falnar.

Mindre än ett år återstår till valet. Ulf Kristersson har inget emot om socialförsäkringen blir en stor fråga även det här valet men tror inte att det blir så. Han tycker att perspektivet har förändrats.

– Förr brukade jag få arga frågor som antydde att för få var sjukskrivna, nu undrar man varför så många blir sjukskrivna, säger han.

Korttidssjukskrivningarna har ökat, vilket oroar Ulf Kristersson eftersom det riskerar leda till att fler blir långtidssjukskrivna. Mycket talar för att stress är en av förklaringarna. Utredning pågår och svaret kommer senare i höst.

Även om Ulf Kristersson får rätt om att sjukförsäkringen inte får någon framträdande roll i valrörelsen kan ett annat av hans ansvarsområden bli en av de riktigt heta frågorna, nämligen pensionerna. Förutsatt att man inte lyckas träffa en överenskommelse över partigränserna före valet. På frågan vad han tror om den saken svarar Ulf Kristersson:

– Jag utesluter inte en uppgörelse.

Detta diplomatiska sätt att beskriva läget ska dock knappast tolkas som att han tror på en uppgörelse. Det mesta pekar på att det dröjer och att frågorna om bromsen i pensionssystemet och premiepensionerna blir valfrågor. Ulf Kristersson verkar inte särskilt oroad över ett sådant scenario. ”Man förhandlar inte om demografin”, konstaterade han i en debatt nyligen vilket gör att det finns en bred enighet om problembilden

– Alla har ansvar och pensioner kräver långsiktiga perspektiv, konstaterar han.

På Kvalitetsmässan inleder Ulf Kristersson ett seminarium om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som har rubriken ”Funka på jobbet”. Där presenteras också tre framgångsrika projekt: Sesam i Umeå, KomAn i Haninge och Varbergsmodellen.

LENA HÖRNGREN

0