Kvalitet & Förnyelse

3
Dec

10 000 besökare på Europas största mötesplats för offentlig sektor

vimmel

Den trettonde Kvalitetsmässan lockade 10 000 personer till Svenska Mässans lokaler i Göteborg. 4 200 var konferensdeltagare och 5 900 mässbesökare. Dessutom fanns 149 utställare på plats. Mässan bjöds som vanligt en blandning av yrkesmässig vardagsnytta, tankeställare och underhållning.

Än har man inte hunnit sammanställa utvärderingarna och dra slutsatser, men verksamhetschef Henrik Edmans samlade intryck är positivt.

– Allt har fungerat väldigt bra. Särskilt glädjande är att folk är nöjda med innehållet i seminarierna, säger han.

Nytt för i år var att partiledarna bjudits in att tala över ett valfritt ämne. Av allianspartierna var det bara Kristdemokraterna som fanns på plats, medan alla tre rödgröna partier tog chansen. Mest folk lockade Stefan Löfven (S), som inte höll något traditionellt tal utan medverkade i ett panelsamtal som socialdemokraterna anordnade.

En av Kvalitetsmässans styrkor är blandningen av nytta och nöje. Båda delarna finns med i statistiken över vilka seminarier som lockar mest. Här är fem i topp:

  • Tänd gnistan med Elaine Eksvärd, retorikkonsult.
  • Jobbigt på jobbet med dramatenskådespelaren Morgan Alling och Lennart Lindén, som är före detta kommendörkapten och krigsmedlare.
  • Att leda för kvalitet med professor Lars Strannegård från Handelshögskolan i Stockholm.
  • Maktspelet med Henrik Fexeus, programledare och författare.
  • Resultatstyrning i praktiken med Nackas och Eskilstuna kommunledningar.

– Trenden är att det inte bara är kändisar som lockar utan att seminarier om verksamhetsutveckling drar allt mer, säger Henrik Edman.

Kvalitet & Förnyelse fångade några av mässbesökarna för att höra vad som är deras bestående intryck.

ragnhildRagnhild Källberg, fritidspolitiker(FP), Västerås

Jag är här för första gången och har valt seminarier efter två spår, ledarskap och skola. Ett handlade om krishantering, ett annat om konsten att leda, ett tredje har rubriken ”Det heter inte dagis”. Jag är nöjd med det mesta och det känns som om jag kommer att åka hem lite klokare än när jag for.

 

 

 

abdullahAbdullah Eken, fastighetskontoret, Stockholm:

Jag tycker att jag har fått mycket ny kunskap när det gäller process, styrning och förbättringar. Inte minst behovet av att jobba med ständiga förbättringar enligt lean-modellen. En del var sådant man hade en aning om tidigare, men när man fick höra det så här blev det tydligare.

 

 

 

par_erikssonPär Eriksson, kommundirektör, Eskilstuna:

Mina mässdagar har präglats av att Eskilstuna var nominerat till Sveriges KvalitetsKommun och av att jag utsågs till Årets ledarutvecklare 2013. I dessa olika roller medverkade jag i sju olika seminarier. Jag har varit på Kvalitetsmässan många gånger och uppskattar den framför allt som en mötesplats för nätverksbyggande med andra kommuner.

 

 

 

parPär Nyberg, ekonomichef, Kultur- och fritidsförvaltningen Karlstad

Jag har varit på flera olika seminarier och tycker att Kvalitetsmässan ger en bra påfyllning på mina områden, framför allt när det gäller ekonomi och upphandling. Men mässan är också bra för att den ger möjlighet att lyfta blicken från vardagen och ger tankeställare när det gäller samhällsutvecklingen, till exempel på Kjell A. Nordströms pass.

 

 

 

Elin Saxin och Ann Simonsson, röntgenkliniken, Uddevalla:

Vi har plockat ihop lite av varje eftersom vi inte hittade så mycket som gällde vården. Vi har lyssnat på Ola Skinnarmo, David Lega och Carin Mannheimer. Det har varit en bra dag och ett trevligt avbrott i vardagen. Många seminarier handlar om ledarskap så vi hoppas att våra chefer har varit här och inspirerats.

 

gunillaGunilla Konradsson Mortin, EU-utvecklare, Malmö

Jag har varit på Kvalitetsmässan många gånger och tycker att det ger mycket. Den här gången har jag särskilt fastnat för ett seminarium som behandlade vilken betydelse sociala medier får för kommunerna i mötet med medborgarna. Jag uppskattar också de möjligheter som finns att höra föreläsarna utanför seminariesalarna, bland annat har jag lyssnat på Gunnar Wetterberg, vilket alltid är stimulerande.

LENA HÖRNGREN

0