Kvalitet & Förnyelse

3
Dec

Besparing som ger bättre service

Per Hanning, utvecklingsledare inom Landstinget i Värmland.

Per Hanning, utvecklingsledare inom Landstinget i Värmland.

Minskade kostnader för landstinget samtidigt som servicen till patienterna ökade. Denna drömkombination har Landstinget i Värmland åstadkommit med sitt ABBA-projekt som belönats med GötaPriset 2013 i konkurrens med 240 andra utvecklingsprojekt inom offentlig verksamhet.

ABBA står i det här sammanhanget för Anmäla Besök Betala Avgift och innebär att den patient som vill kan gå till en självbetjäningsautomat i stället för att köa i kassan och betala sin avgift. Alltså en teknik som är självklar på många andra håll i samhället men som Värmland är ensamma om i landstingsvärlden.

– Det här är ingen rocket science, inte framtidens teknologi utan nutiden tillämpad i sjukvården, säger Per Hanning, som är utvecklingsledare inom Landstinget Värmland.

Patienten anmäler sig genom att knappa in personnumret i automaten. Betalningen görs via faktura. Frikort och högkostnadsskydd hanteras via ett digitalt frikortssystem. Det här innebär minskad belastning för receptionisterna i kundservice.

– På så vis får de mer tid att ägna sig åt de patienter som behöver stöd och hjälp, säger projektledaren Staffan Flodin.

Syftet har inte varit att rationalisera utan att öka servicen. Tack vare att man ägnat tid åt att kommunicera med brukarorganisationer har det budskapet gått fram. Den vägen har man också fått synpunkter på systemet från dem som ska använda det. Idag är köerna vid Centralsjukhusets huvudentré i Karlstad ett minne blott. Ungefär 70 procent av besökarna använder terminalerna.

Värmland har redan innan priset haft många studiebesök från andra landsting, men än så länge inga efterföljare. Att man lyckats tror Staffan Flodin beror det dels på att man haft stöd från politiker och chefer dels på att man haft en helhetssyn.

– Ekonomin har inte styrt, utan det har handlat om flöden och kvalitet, om att hitta patientens rätta väg genom vården, säger han.

Men även om rationaliseringen inte varit huvudsaken i Värmland så finns det stora besparingar för sjukvården att göra den dag självbetjäningsautomater finns i varje sjukhusentré.

– Om 50 procent av patienterna i landet använde självbetjäning skulle 1 500 heltidstjänster per år frigöras för andra uppgifter, till exempel att skriva journaler, säger Per Hanning.

Landstinget i Värmland går nu vidare och installerar fler terminaler. Under nästa år hoppas man att de ska finnas vid samtliga sjukhus och vårdcentraler. Mer nytänkande lär vara att vänta från Värmland. I oktober invigdes här Experio Lab, ett nationellt centrum för patientnära tjänsteinnovation som landstinget driver i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Centrum för tjänsteforskning (CTF) med finansiellt stöd av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA.

Vinnaren av GötaPriset får, förutom äran, 150 000 kronor. Bakom utmärkelsen står Kvalitetsmässan, Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen i Västra Götaland, SIQ, Ledarna, Innovationsrådet och Svenska ESF-rådet.

LENA HÖRNGREN

0