Kvalitet & Förnyelse

3
dec

Enskilda misstag eller systemfel?

Inga-Britt Ahlenius, före detta chef för Riksrevisionsverket och före detta FN-revisor

Inga-Britt Ahlenius, före detta chef för Riksrevisionsverket och före detta FN-revisor

Vidlyftig representation, dyra evenemang och en klänning som blev en lunch på en reseräkning… Uppdrag Gransknings avslöjande i höst av hur Göteborg och Staffanstorp har använt kommunens pengar i samband med fastighetsmässan i Cannes har än en gång fått människor att ställa frågan hur det står till i kommunerna.

– Efter avslöjandena om Motalaskandalen 1996 trodde man att ingen någonsin skulle göra något liknande, men ändå visar sig samma sak gång på gång. Hur kan det komma sig, frågade moderatorn Heidi Avellan vid ett lunchseminarium på Kvalitetsmässan.

Frågan ställdes i första hand till Inga-Britt Ahlenius, före detta chef för Riksrevisionsverket och före detta FN-revisor samt till SKL:s vd Håkan Sörman, som fick föra kommunernas talan eftersom ordföranden Anders Knape fått förhinder. De båda hade helt olika syn på frågan.

– Det här är inget kommunalt problem, det finns i flera världar, menade Håkan Sörman, som nämnde Tillväxtverket och Stiftelsen för strategisk forskning, som några statliga exempel.

– Jag tror att vi har ett kulturproblem i kommunerna eftersom det är de folkvalda som bestämmer och tjänstemännens ansvar inte är reglerat i kommunallagen, menade Inga-Britt Ahlenius.

När det gällde behovet av att lagreglera tjänstemännens ansvar var hon och Håkan Sörman överens, även om de motiverade förändringen olika.

Inga-Britt Ahlenius misstror dagens system med förtroendevalda revisorer och noterade med gillande att regeringen gett kommunallagsutredningen tilläggsdirektiv om att se över den kommunala revisionen.

– Dagens kommunala revision är ett sorts institutionaliserat jävsförhållande, menade hon och efterlyste ett system som präglas mer av professionalism och internationella standards.

Håkan Sörman trodde inte att en förändrad revision skulle innebära att medieavslöjanden av den typ vi sett i höst skulle upphöra. Det handlar om internkontrollen och redan idag får avslöjanden konsekvenser för den som missbrukat sin position eller inte har haft tillräcklig kontroll.

Lunchsamtalet fick knappast någon av deltagarna att avvika från sin tidigare uppfattning, men för åhörarna gjorde den åsiktsskillnaderna tydliga. Diskussionen lär fortsätta.

LENA HÖRNGREN

0