Kvalitet & Förnyelse

3
dec

Från sammelsurium till ordning och reda

kvalitetskommun

Kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) tar emot priset för Sveriges KvalitetsKommun 2013.

För några år sedan var Örebro kommuns styrning ett sammelsurium av olika modeller och principer. Var och en hade dessa modeller sina goda sidor men sammantaget blev det så oöverskådligt att ingen visste vad som gällde. Med mottot att förenkla, förnya och förbättra har man nu arbetat sig fram till en modell som gett så goda resultat att Örebro fått ta emot utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2013.

“En tydlig styrning som lyfter fram resultat och ett utvecklingsarbete som fokuserar på brukarens behov skapar en helhet i organisationen”, framhåller juryn bland annat i sin motivering.

Utgångspunkten är visionen att Örebro ska bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Kommunfullmäktige pekar ut vilka som är de strategiskt prioriterade områdena för såväl den egna verksamheten, som för bolagen och de externa utförarna . Den här mandatperioden prioriteras hållbar tillväxt, egenmakt, barn- och unga samt trygg välfärd. För att göra det tydligt för verksamheterna vad som ska göras konkretiseras detta i indikatorer.

– En styrmodell måste vara begriplig för att vara meningsfull och leda till resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S).

Det är också viktigt att medarbetarna ser sig som delar av en helhet. En helhet där uppdraget är att ge örebroarna service av hög kvalitet och svara för en rättssäker myndighetsutövning. Cheferna har en central roll. Två gånger per år samlar kommundirektören Staffan Isling Örebros alla chefer till chefsforum. Ett annat sätt att uppmuntra till utvecklingsarbete är kommunens interna kvalitetspris, Nya Steg. Senast gick priset till skolrestaurangerna i skolområde sydost för deras utvecklingsarbete med klimatsmart mat som lagas från grunden.

– Det är viktigt att lyfta fram egna verksamheter som goda exempel så att våra medarbetare får cred och kan känna stolthet över det de gör, säger Staffan Isling.

En stund kan man nu glädja sig åt att i hård konkurrens ha vunnit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun och det kvitto det innebär på det jobb som gjorts de senaste åren. Men sedan gäller det att gå vidare.

– Det svåra nu blir att fortsätta elda på för att ta nya steg, säger Staffan Isling.

Mycket talar för att dessa steg kommer att gälla näringslivsområdet. En ny organisation övervägs samtidigt som det är viktigt att förvaltningarna förstår att näringslivsklimatet är något som rör alla enligt den helhetssyn som Örebro strävar efter. I februari öppnas ett servicecenter som innebär en gemensam ingång till den kommunala verksamheten

– Vårt mål är att göra vardagen enklare. Livet hänger ihop för människor, då måste vi från kommunen hitta samarbeten, säger Lena Baastad.

Bakom utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Swedbank, Tänk Om, samt Kommunal, Saco och Vision. Tidigare vinnare är Botkyrka (2003), Umeå (2005), Lomma (2007), Stockholm (2009) och Kungsbacka (2011).

LENA HÖRNGREN

0