Kvalitet & Förnyelse

3
dec

Interaktiv pekbok underlättar vården

Robin_Liendeborg

Robin Liendeborg tar emot priset av Socialministern Göran Hägglund

SveaPriset 2013, som belönar innovativt tänkande inom e-hälsa, gick till ett genuint entreprenörsprojekt. Comic Health, som med seriemagasinens bildspråk löser ett av vårdens vardagsproblem.

“Projektet erbjuder en nytänkande och innovativ lösning på problemet med språkliga barriärer och kulturella klyftor, som utgör en av vårdens och omsorgens största utmaningar i mötet med nya patientgrupper”, lyder juryns motivering.

Comic Healths grundare 25-årige Robin Liendeborg, som i grunden är interaktionsdesigner, har haft en mödosam väg för att utforma den idé han trodde på och kände starkt för. Drivkraften var att åstadkomma någonting som var bra för vården, bland annat eftersom hans mamma varit svårt sjuk och därför hade svårt att kommunicera.

– När jag såg hur en flyktingläkare i Tyskland använda plastkort i kommunikationen med sina patienter satte det igång kugghjulen i mitt huvud, berättade han på vinnarseminariet vid Kvalitetsmässan.

Nu har kugghjulen snurrat vidare och kuggat i hos andra med kreativa idéer. Inte minst illustratören Elin Woksepp Åleheim, som haft huvudansvaret för att utforma bildspelen. Nu finns det en grupp på sju personer, som med engagemanget som drivkraft och vid sidan av andra jobb, utvecklar Comic Health. Den som letar efter en kontorsadress letar förgäves.

– Vi jobbar där vi är och när vi kan, beskriver Robin Liendeborg förutsättningarna.

Det jobbet har resulterat i vad som kan beskrivas som en interaktiv pekbok, som finns på 35 språk för dator, telefon och läsplatta. Här får patienten information både före, under och efter besöket i vården. Det kan gälla såväl praktiska frågor som när man ska betala eller ej som beskrivningar av själva behandlingen. Genom att patienten på så vis förstår vad som händer ökar patientsäkerheten. Modellen kan också innebära ekonomiska vinster genom att behovet av tolk minskar. Nästa år räknar man med att testa i praktiskt bruk inom diabetesvården på Angereds närsjukhus i Göteborg.

– Visionen är att det ska användas i hela landet. På sikt inte bara inom vården utan också på Arbetsförmedlingen och i socialtjänsten och kanske i andra länder, säger Robin Liendeborg.

Intresset för Comic Health är stort. Man har samarbeten med landstinget i Kalmar och Västra Götalandsregionen.  Tillväxtverket och Almi har stöttat och man har även tidigare fått innovationspriser. SveaPriset innebär en check på 500 000 kronor till fortsatt utvecklingsarbete samt en plats på Kvalitetsmässan 2015 för att berätta om vad man uppnått.

Bakom SveaPriset står Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet, VINNOVA och Kvalitetsmässan samt Almi, Socialstyrelsen, Famna, Sveriges läkarförbund, SBU, Vision, Sveriges Socialchefer, Swedish Medtech, Sveriges Farmaceuter, Vårdförbundet, Vårdalstiftelsen och Vårdföretagarna.

LENA HÖRNGREN

0