Kvalitet & Förnyelse

3
dec

Jämställdheten kan bli bättre

arnholm

jämställdhetsminister Maria Arnholm

Sju ministrar medverkade vid Kvalitetsmässan. Sist ut var jämställdhetsminister Maria Arnholm, som i sitt tal vid mässans avslutningsprogram anknöt till temat för årets mässa; Sverige kan bli bättre. Det är något som hon tycker i hög grad gäller på hennes ansvarsområde. Idag skiljer det 3,6 miljoner kronor mellan mäns och kvinnors livslöner. En skillnad som fortsätter upp i pensionsåldern. Varje år mördas 20-tal kvinnor av en man de haft en relation med. 25 procent av pojkarna som lämnar skolan förstår inte den text de läser.

– Gapet mellan kvinnor och män har varit lika stort i 30 år, vilket beror på att vi alla säger att det inte finns något vi kan göra åt det, men det finns massor att göra, ansåg Maria Arnholm.

Ett av grundproblemen är den könsuppdelade arbetsmarknaden. Där pekade hon på att regeringen tagit ett steg genom att införa karriärtjänster för den kvinnodominerade lärarkåren. En modell som också kan bli aktuell för andra yrkesgrupper med hög andel kvinnor, som sjuksköterskor och socialsekreterare.

– Det är också offentlig sektors ansvar att kvinnor får rätt till önskad arbetstid, sa hon vidare med tydlig adress till kommun- och landstingspolitikerna i salen.

Föräldrarna kan själva bidra genom att dela mer lika på det obetalda arbetet i hemmet och på föräldraförsäkringen.

– Idag utför kvinnor sju veckor mer obetalt arbete per år, påpekade jämställdhetsministern.

Hon gav också konkreta exempel på kommunala åtgärder som innebär steg i rätt riktning. Gnestas skolor har satsat på fler vuxna i skolan och nolltolerans mot stök, vilket ökat arbetsron och gett bättre studieresultat, framför allt för pojkarna. Karlskoga har genusperspektiv på snöröjningen och röjer först cykelbanor och trottoarer, som används mest av kvinnor. I Umeå fördelas träningstiderna för fotbollsspelare efter lagens placering i serietabellerna, vilket först skakade om rejält. Men effekten visade sig bli att lika många pojkar och fler flickor spelade fotboll.

– Det går att göra det bättre när man ser hur det verkligen är och använder sina värderingar, sa Maria Arnholm.

Efter henne intogs scenen av Özz Nujen, för dagen stödd på en rollator på grund av ryggskott, som bjöd på smakprov av Dålig stämning, hans uppskattade stand up-show som gått för utsålda hus i hela landet. Han häcklade det mesta, inklusive jämställdhetsministerns påstådda klarsynthet.

– Vi lever i en patriarkal värld, nu får det vara nog med nitlotter för kvinnorna, sa han bland annat.

Efter Özz Nujens framträdande tömdes mässhallarna för den här gången. Den 3-5 november 2015 är det dags för alla som är engagerade i offentlig verksamhet att åter bege sig till Göteborg.

LENA HÖRNGREN

0