Kvalitet & Förnyelse

3
dec

Partiledarna på Kvalitetsmässan

partiledare

Alla var inbjudna, Fyra av riksdagspartierna tog chansen och hade sin partiledare på plats för att tala på Kvalitetsmässan. Göran Hägglund (KD) använde sin halvtimme till att tala om ideologi och värderingar. Jonas Sjöstedt (V) inriktade sig på välfärdsfrågor och arbetsmarknad. Åsa Romson (MP) ägnade sig i första hand åt klimatfrågorna. Socialdemokraterna bröt mönstret och avstod från ett traditionellt tal. I stället var Stefan Löfven en av deltagarna i ett panelsamtal på temat ”Låt proffsen vara proffs”.

KD: Samhället är större än staten

Göran Hägglund var först ut med ett tal utan siffror eller utspel. Fokus låg på KD:s värdegrund.

– Att varje dag kämpa för ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen kommer efter, löd hans sammanfattning av drivkrafterna för politiken.

Människosynen är grunden för KD:s politik, men Göran Hägglund trodde att partiet i första hand förknippades med familjepolitiken.

– Föräldrarna är oersättliga, det offentligas roll är att stödja dem inte ta över föräldrarollen, framhöll han.

Göran Hägglund betonade också att samhället är större än staten:

– Civilsamhället erbjuder ett kitt som det offentliga inte kan ersätta.

Inför det stundande EU-valet påminde Göran Hägglund om KD:s idag mer kritiska inställning till unionen, som han tyckte blivit allt mer klåfingrig.

– Det är givet att vi ska vara med, men för den skull behöver vi inte okritiskt anamma varje idé.

S: Låt proffsen vara proffs

Stefan Löfven hade tung facklig uppbackning när han stod på Kvalitetsmässans stora scen. Här fanns inte bara Anneli Nordström från Kommunal utan också Saco-ordföranden Göran Arrius och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) stod för det kommunala perspektivet. Låt proffsen vara proffs, var temat.

– Vi ska ta till vara kompetensen hos folk som kan sina jobb och diskutera med dem vad som kan göras för att förbättra verksamheten, lovade Stefan Löfven.

Ett budskap som de fackliga företrädarna givetvis välkomnade, även om ingen av dem tyckte att det var tillräckligt.

– Vi måste få fler att vilja vara proffs, sa Eva-Lis Sirén och pekade på att det kommer att fattas 43 000 lärare om sex år.

– Den ekonomiska pressen på kommunerna tvingar fram en tayloriserad omvårdnad som inte stämmer med lagens intentioner, sa Anneli Nordström.

– Spelplanen måste bli klarare och vi välkomnar därför en översyn av kommunallagen för att få bort dagen otydlighet mellan profession och politik, sa Göran Arrius.

När moderatorn Sonja Schwarzenberger försökte pressa Stefan Löfven på vilka detaljregleringar han skulle ta bort fick hon inget besked.

– Om jag skulle stå här och säga det nu skulle jag göra om samma misstag. Vi vill få bort detaljregleringen och ska lyssna på proffsen för att få veta vilka verktyg de behöver, sa han.

V: Slut på de marknadsliberala experimenten

Även Jonas Sjöstedt ägnade stort utrymme åt villkoren för dem som jobbar i välfärden och deras möjligheter att göra ett bra jobb. Han tycker att det ibland funnits fog för kritiken mot offentlig verksamhet, men privatiseringar ser Jonas Sjöstedt inte som någon lösning. En uppfattning som han anser sig ha brett stöd för bland svenska folket och ser fram emot att driva i valrörelsen.

– Sveriges tid som marknadsliberal experimentverkstad kommer snart att vara över, till och med Anders Borg låter ju numera som en vänsterpartist, menade Jonas Sjöstedt.

Skolan förväntas bli en annan av valets stora frågor. Jonas Sjöstedt menade att samhörigheten gått förlorad och att alla barn inte har samma chans till en bra skola.

– Ta bort vinstintresset som drivkraft och förstatliga för att få likvärdighet, var hans lösning.

Jobben och klimaten var två andra teman i talet. Här såg Jonas Sjöstedt ett samband:

– Samma investeringar som minskar utsläppen skapar jobb, till exempel energiinvesteringar för att rusta miljonprogramsområden.

MP: Vi måste ta ansvar för klimatet nu

Även miljöpartisten Åsa Romson såg miljö- och klimatinvesteringar som ett sätt att skapa jobb och utveckla välfärdslandet Sverige:

– Vi måste ta ansvar för klimatet och börja göra rätt nu. Det blir dyrare att vänta och kommande generationer får betala.

Åsa Romson menade att det händer en hel del inom kommuner och landsting, till exempel kollektivtrafiksatsningar, energieffektiviseringar och ekologisk mat.

– Rikspolitiken är som en annan värld. Regeringen tycks mena att Sverige gör tillräckligt eftersom Kina släpper ut mer, sa Åsa Romson som tycker att Sverige borde investera mer och trycka på mera i EU-samarbetet.

Miljöpartiet vill inte ha några skattesänkningar utan i stället satsa på fler vuxna i skolan och andra investeringar som betalar sig i framtiden.

– Det hjälper inte med några hundralappar mer i plånboken om inte tågen går i tid eller klimatet försämras, framhöll Åsa Romson.

LENA HÖRNGREN

0