Kvalitet & Förnyelse

3
Dec

Samverkan ger styrka i Värmland

it_kommun

Marie Ygge från Microsoft delade ut priset till IT-samordnaren Håkan Lindström och kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

Alla vill ha samverkan men i praktiken är det inte så lätt att åstadkomma. I Värmland har man med Karlstad som nav genomfört en bred samverkan på IT-området. Detta är ett av skälen till att Karlstad fått utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013. I motiveringen framhålls bland annat att Karlstad ”hjälper till att bygga det goda samhället samtidigt som man kan sänka kostnaderna och öka effektiviteten.”

På frågan vad det är som gjort att Värmland lyckats med det andra inte klarat av svarar IT-samordnaren Håkan Lindström:

– Det är rent magiskt att 16 kommuner lyckas samverka så här.

Kanske ligger det något i det, men om värmlänningarna bara förlitat sig på magin hade man inte lyckats åstadkomma så mycket. Framför allt beror det goda resultatet på målinriktat arbete, framsynta politiker och chefer, samt en struktur som möjliggör samverkan. Sedan fyra år har Värmlandskommunerna en gemensam drifts- och servicenämnd, som bland annat svarar för en e-tjänstplattform. Det har gjort att de mindre kommunerna kunnat få e-tjänster de inte haft råd med på egen hand. Nu behöver man bara stå för en sextondel av kostnaderna.

Karlstad är i kraft av sin storlek motorn i samverkan och svarar bland annat för upphandling och arkitektur av tjänsterna. Strävan är att genom e-tjänster göra det lättare för medborgarna.

– Vi har under flera år arbetat hårt för att ha en IT-verksamhet i framkant och den här utmärkelsen är ett kvitto på att vi lyckats med vårt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M).

Under 2013 har Karlstads kommun bland annat lanserat kommunens nya webbplats och öppnat ett kontaktcenter för medborgarna. Andra satsningar är att alla elever som börjar på de kommunala gymnasieskolorna får en egen dator. Inom stora delar av barnomsorgen används läsplattor för att underlätta pedagogernas undervisning.

Bakom utmärkelsen Sveriges IT-kommun står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Digitaliseringskommissionen, Microsoft, VINNOVA, IT&Telekomföretagen och tidningen Dagens Samhälle. Priset består av en glasstatyett och en check på 50 000 kronor.

LENA HÖRNGREN

0